tekstowo.pl

Sleeping With Sirens - Alone [Feat. MGK]

Tłumaczenie:


Whoa
Whoa

Możesz sprawdzić mój puls
Żeby zobaczyć, czy żyję
Bo za każdym razem, kiedy jestem blisko ciebie,
To jedyny czas, kiedy czuję się dobrze
Jeśli był jakiś sposób
Mógłbym myśleć, żeby cofnąć czas
Chciałbym zostać tu z tobą

Czasem siedzę i myślę
Czasem czuję, że odpuszczam
Wszystko, co wiem, to że nikt nie powinien być samotny
Whoa

Nie chcę być samotny
Nie chcę umrzeć samotnie
(Nie musisz umrzeć samotnie)
Mógłbym rozpaść się na tobie właśnie teraz
Nie chcę umrzeć samotnie

Chcę być z tobą tobą tobą
Ja tylko chcę być z tobą tobą tobą

Powiedz mi jaki jest sens życia
Czy to materia?
Miałem wszystko, co kiedykolwiek chciałem i pewnie więcej
Kiedy leżę w nocy w łóżku
Wszystko, co robię to myślę o tobie
Czy jeśli to wszystko zrobię, też będę musiał odejść?
Życie przemija tak szybko
Niedługo się zestarzeję
To, co mam, to historie, które opowiadałem
Nikogo do dzielenia się nimi
I kiedy to wszystko skończone
Z czym zostałem?
POWIEDZ MI, CO ZOSTAŁO

Nie chcę być samotny
Nie chcę umrzeć samotnie
(Nie musisz umrzeć samotnie)
Mógłbym rozpaść się na tobie właśnie teraz
Nie chcę umrzeć samotnie

MGK!

Zostawić mnie?
Jak do cholery zamierzasz mnie zostawić?
Kiedy jestem jedynym, który jest w telewizji
Z tymi dziewczynami krzyczącymi
Na zewnątrz z moją płytą
Czy błagam?
Teraz kochanie, jesteś jedyną, która nie może mnie zatrzymać

Zostawić mnie?
Dziewczyno, jak do cholery, zamierzasz mnie zostawić?
Ty wiesz, że kocham, kiedy walczymy i się kłócimy
Całuję cię i przytulam
Odpychasz mnie, mówisz, że jestem problemem
I każda Bonnie ma swojego Clyde'a ze sobą

Każda kobieta potrzebuje kogoś, kto pójdzie z nią jeździć
A ja nie mogę zostać przy życiu, jeśli jestem sam
Odbierz telefon i powiedz cześć
Wolałbym umrzeć z nią
Teraz moje noce są zimne

Kiedy Twoje serce jest zamrożone
Moje jest wyeksponowane, Ty o tym wiesz
Próbujesz obwiniać sławę o to, że się zmieniłem
I wiesz, że te twierdzenia są fałszywe
Kochanie to nie ja, to my
Może teraz wszystko czego potrzebujemy to zaufanie
Może to Hennessey rozwiąże nasze problemy
Kochanie, odbierz

Nie chcę być samotny
Nie chcę umrzeć samotnie
(Nie musisz umrzeć samotnie)
Mógłbym rozpaść się na tobie właśnie teraz
Nie chcę umrzeć samotnie

Nie chcę być samotny
Nie chcę umrzeć samotnie
(Nie musisz umrzeć samotnie)
Mógłbym rozpaść się na tobie właśnie teraz
Nie chcę umrzeć samotnie

Nie chcę być samotny
Nie chcę umrzeć samotnie
(Nie musisz umrzeć samotnie)
Mógłbym rozpaść się na tobie właśnie teraz
Nie chcę umrzeć samotnie

Możesz sprawdzić mój puls,
Żeby zobaczyć, czy żyję?

Tekst piosenki:


Whoa
Whoa

Could you check my pulse for me
To see if I'm alive
Cuz every time that I am near you
Is the only time I feel alright
If there were any way
I could think to turn back time
I'd stay here with you

Sometimes I sit and wonder
Sometimes I feel like letting go
All I know is no one should have to be alone
Whoa

I don't want to be alone
I don't want to die alone
(You don't have to die alone)
I could fall apart on you right now
I don't want to die alone

I want to be with you, you, you
I only want to be with you , you, you

Tell me what's the point of life
Is it material?
Had everything I could ever want and probably more
When I lay in bed at night
All I do is think of you
So when all this is gone what do I have to come home to?
This life goes by so fast
Pretty soon I'll grow old
What would I have but some stories now that I have told
No one to share them with
And when it's all done
What am I left with?
TELL ME WHAT'S LEFT

I don't want to be alone
I don't want to die alone
(You don't have to die alone)
I could fall apart on you right now
I don't want to die alone

MGK!

Leave me?
How the fuck you gonna leave me?
When I'm the one that's on TV
With these girls screaming
Outside with my CD
And I'm begging?
Naw baby, you're the one that can't keep me

Leave me?
Girl how the fuck you gonna leave me?
You know I love you, when we fight and we argue
I kiss and I hug you
You push me back, you say that I'm trouble
And every Bonnie got a Clyde with her

Every woman needs somebody that's gonna ride with her
And I can't go on staying alive if I'm alone
Pick up the phone and say hello
I'd rather die with her
Now my night's so cold

When your heart is frozen
Mine's exposed you know this
Try to blame the fame for the way I've changed
And you know those claims are bogus
Baby it's not me, it's us
Maybe now all we need is trust
Maybe this Hennessey will solve our problems
Baby pick it up

I don't want to be alone
I don't want to die alone
(You don't have to die alone)
I could fall apart on you right now
I don't want to die alone

I don't want to be alone
I don't want to die alone
(You don't have to die alone)
I could fall apart on you right now
I don't want to die alone

I don't want to be alone
I don't want to die alone
(You don't have to die alone)
I could fall apart on you right now
I don't want to die alone

Could you check my pulse for me
To see if I'm alive