tekstowo.pl

Shot ft. Honorata Skarbek - To nie to

Tłumaczenie:


1. Tell, tell, tell me and each day gives you a guarantee that
You're someone, you love live and feel it before you go to sleep (before you go to sleep)
And whether it really is beautiful, it could have been more cool
So what kind of worried how I worried?
If it is really genuine, 100% pure and true,
Because I do not know then I go, what will come, what is alive
I've had enough of this and let everything burn because,
We are still in his life, but this life is not this

Chorus.: I give up, cause I don't know how
Continue to run to you, I
I still feel that we are not this

Not given to us is to play together,
Is before the eyes of the world
I still feel that we are not this

But believe that I really never let you leave,
Even though we know that we are not this
I feel it all the more easier for me to be alone,
So I wanted it to be him

2. So far we know, and I feel that for a short time,
Because the feeling he likes to screw up somewhere and sometimes go on leave
It likes to take revenge and believe me, that today for the fact that you love me,
Misappropriate your love and squandered it on the sides
I do not want to chase her block, I do not want to look her clubs
Now I do not see it in those eyes, which sought faith in people,
And I don't try to trust not to slap his hand on the mat again.
Cause you don't care, that you were all over the world
We no longer are playing the orchestra, not howl Krawczyk with radio,
I don't desire revenge, I don't wish you no longer worth it,
We have our own reality, today the earth absorb it,
It all came easily to us, and now I know that it's not this

Chorus.: I give up, cause I don't know how
Continue to run to you, I
I still feel that we are not this

Not given to us is to play together,
Is before the eyes of the world
I still feel that we are not this

But believe that I really never let you leave,
Even though we know that we are not this
I feel it all the more easier for me to be alone,
So I wanted it to be him

Maybe someday someone will come who is with me peacefully asleep
They reject bad emotions aside, because can really love
Perhaps someday the day will come when the stars concert in the name and
We can go this time and I always love, not only for a moment

It's not this, it's not this, it's not this, it's not this

I want to spite those crazy days to close this chapter,
It had been better we would have never in my life do not know

It's not this, it's not this, it's not this, it's not this

What about the fact that this world here gives us a guarantee
I have to be sure that I was me, and we was we - forever

Chorus.: I give up, cause I don't know how
Continue to run to you, I
I still feel that we are not this

Not given to us is to play together,
Is before the eyes of the world
I still feel that we are not this

But believe that I really never let you leave,
Even though we know that we are not this
I feel it all the more easier for me to be alone,
So I wanted it to be him (x2)

Tekst piosenki:


1. Powiedz, powiedz, powiedz mi czy każdy dzień daje Ci gwarancje na to, że
jesteś kimś, kochasz żyć i czujesz to zanim zaśniesz (zanim zaśniesz)
i czy tak naprawdę pięknie jest, że nie mogło być spoko bardziej
więc niby po co martwisz się jak ja się martwie?
czy naprawdę to jest szczere, na 100% czyste i prawdziwe,
bo sam już nie wiem po czym chodzę, co przyjdzie, czym żyje
mam dość tego i niech wszystko spłonie bo,
wciąż jesteśmy sobą w życiu, ale to życie to nie to

Ref.: Poddaję się, bo nie wiem jak
dalej biec do Ciebie, ja
czuję wciąż, że my to nie to

nie dane nam jest razem grać,
staje przed oczami świat
czuję wciąż, że my to nie to

choć uwierz, że naprawdę nigdy Cię nie zostawię,
mimo, że wiemy, że my to nie to
to czuję, że tym bardziej będzie łatwiej mi samej,
tak bardzo chciałam, żeby to był on

2. Tak długo znamy się, a czuję, że za krótko,
bo uczucie lubi spieprzyć gdzieś i czasem pójść na urlop
lubi zemścić się i wierz mi, że dziś za to, że mnie kochasz,
sprzeniewierzy Twoją miłość i rozrtwoni ją po bokach
nie chcę gonić jej po blokach, nie chcę szukać jej po klubach,
już nie widzę jej w tych oczach, co szukały wiary w ludziach,
i nie staram się zaufać by nie klepać ręką w matę znów,
bo nie obchodzi Cię, że byłaś całym światem
już nie grają nam orkiestry, nie zawyje Krawczyk z radio,
nie pragnę zemsty, nie pragnę Ciebie, już nie warto,
mamy własną rzeczywistość, dzisiaj ziemia wchłonie ją,
to wszystko łatwo przyszło nam, a teraz wiem, że to nie to

Ref.: Poddaję się, bo nie wiem jak
dalej biec do Ciebie, ja
czuję wciąż, że my to nie to

nie dane nam jest razem grać,
staje przed oczami świat
czuję wciąż, że my to nie to

choć uwierz, że naprawdę nigdy Cię nie zostawię,
mimo, że wiemy, że my to nie to
to czuję, że tym bardziej będzie łatwiej mi samej,
tak bardzo chciałam, żeby to był on

Przejście: Być może kiedyś przyjdzie ktoś, kto przy mnie spokojnie zaśnie
złe emocje odrzuci w bok, bo można kochać naprawdę
Być może kiedyś przyjdzie dzień, kiedy gwiazdy ułożą się w imię i
my możemy to razem przejść i kochać zawszę, nie tylko na chwilę

To nie to, to nie to, to nie to, to nie to

Chcę mimo tych szalonych dni zamknąć ten rozdział,
bo lepiej było nam by nigdy w życiu się nie poznać

To nie to, to nie to, to nie to, to nie to

Co z tego, że ten świat tu daje nam gwarancję,
muszę pewien być, że ja to ja, a my to my- na zawsze

Ref.: Poddaję się, bo nie wiem jak
dalej biec do Ciebie, ja
czuję wciąż, że my to nie to

nie dane nam jest razem grać,
staje przed oczami świat
czuję wciąż, że my to nie to

choć uwierz, że naprawdę nigdy Cię nie zostawię,
mimo, że wiemy, że my to nie to
to czuję, że tym bardziej będzie łatwiej mi samej,
tak bardzo chciałam, żeby to był on (x2)
... (więcej informacji)