tekstowo.pl

Religijne - Pan Jezus już się zbliża

Tłumaczenie:


1. Jesus The Lord is coming,
On my door He is knocking
To greet Him I will run
A heart trembles with joy.

Chorus:
Oh what an unimaginable happiness
God Himself is Visiting me
Oh Jesus help with Your Grace,
So I can Take You worthily.

2. I am not worthy Lord,
that You are in my heart,
Thou art the King of all the world,
and I am a miserable dust.

3. When I mention my sins,
Then Tears flow from regret.
For I hurt your heart,
O Jesus, forgive me.

4. I wish to love You
as much as You loved me,
Accept my frigid heart
and give me Thy Heart.

Tekst piosenki:


1. Pan Jezus już się zbliża,
już puka do mych drzwi,
Pobiegnę Go przywitać,
z radości serce drży.

O szczęście niepojęte,
Bóg sam odwiedza mnie.
O Jezu, wspomóż łaską,
bym godnie przyjął Cię.

2. Nie jestem godzien Panie,
byś w sercu moim był,
Tyś Królem wszego świata,
a jam jest marny pył.

O szczęście...

3. Gdy wspomnę na me grzechy,
to z żalu płyną łzy,
Bom zranił Serce Twoje,
o Jezu, odpuść mi.
O Szczęście...

4. Pragnąłbym Cię tak kochać,
jak Ty kochałeś mnie,
Przyjm serce me oziębłe,
a daj mi Serce Twe.
O szczęście...