tekstowo.pl

Religijne - Chwalę Ciebie Panie

Tłumaczenie:


1. I praise you and I love you,
I raise my hands up,
Loving Your Name.

Ref
Great works you do today
You can not match up with nobody
will not match you. x2

2. You are my hope, faith, life *
let me know your way,
I would never go wrong.

Ref
great works you do today
can not match you,
will not match you. x2

3. You are the world of the Lord and the Rock
in you I take care of you,
I give my heart.

Ref
great works you do today
will not match you
will not match you. x2

Tekst piosenki:


1. Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam,
Wznoszę w górę swoje ręce,
Uwielbiając Imię Twe.

Ref. Bo wielkiś Ty
Wielkie dzieła czynisz dziś
Nie dorówna Tobie nikt
nie dorówna Tobie nikt. x2

2. Jesteś mą nadzieją, wiarą, życiem*
daj mi poznać Twoje drogi,
bym nie zbłądził nigdy już.

Ref. Bo wielkiś Ty
wielkie dzieła czynisz dziś
nie dorówna Tobie nikt,
nie dorówna Tobie nikt. x2

3. Jesteś świata Panem i Opoką
w Tobie składam troski swoje,
Tobie daję serce swe.

Ref. Bo wielkiś Ty
wielkie dzieła czynisz dziś
nie dorówna Tobie nikt
nie dorówna Tobie nikt. x2* Ten fragment można też śpiewać:
Jesteś mą dadzieją, wiarą w życie.