tekstowo.pl

Red Lips - To co nam było

Tłumaczenie:


That's what we were, what happened to us.

1.Write lists, and quickly get out of the house.
I could not sleep.
Oh yes ...
On the face of evil, and so it takes me.
Our hearts were breaking.
Become a ...
Tight pain, put a wall in front of us. Receive the remaining strength ...
Tell me ...
Is it just me, I have to fight for it, can you help me?


Ref; 2x
* This is what we were, what happened to us.
The arrangement in my head I have.
It did not mean anything, it was not love.
And I still hope a new plan. *


2.Take a lot of cases, once was connected us.
I thought, that makes sense.
I know that when I put the houses of cards, you had no access to them.
Oh no ...
The last time, just kiss me.
I hide my tears.
Because I know ...
That just as suddenly turn my face, I will not stop them.


Ref; 2x
* This is what we were, what happened to us.
The arrangement in my head I have.
It did not mean anything, it was not love.
And I still hope a new plan. *


This story tells us that ...
Sometimes it is worth considering ...


Ref; 1x
* This is what we were, what happened to us.
The arrangement in my head I have.
It did not mean anything, it was not love.
And I still hope a new plan. *


That's what we were, what happened to us.
The arrangement in my head I have.
It did not mean anything, because it was not love.
And I still hope, and a new plan.

Tekst piosenki:


To, co nam było, co nam się zdarzyło.

1.Napisać list, i szybko z domu wyjść.
Nie potrafiłam spać.
O tak…
Na pozór zły, a tak potrzebny mi.
Pękały serca nam.
Zostań…
Napięty ból, przed nami stawiał mur. Odbierał resztki sił…
Mów mi…
Czy tylko ja, walczyć o to mam, czy pomożesz mi?


Ref; 2x
To, co nam było, co nam się zdarzyło.
Do ułożenia w głowie mam.
To nic nie znaczyło, to nie była miłość.
A wciąż mam nadzieję, nowy plan.


2.Tak dużo spraw, łączyło kiedyś nas.
Myślałam, to ma sens.
Już wiem, że kiedy ja, stawiałam domy z kart, nie miałeś do nich wejść.
O nie…
Ostatni raz, pocałuj tylko mnie.
Ja schowam moje łzy.
Bo wiem…
Że tylko jak, odwrócę nagle twarz, nie zatrzymam ich.


Ref; 2x
To, co nam było, co nam się zdarzyło.
Do ułożenia w głowie mam.
To nic nie znaczyło, to nie była miłość.
A wciąż mam nadzieję, nowy plan.


Ta historia opowiada, że…
Czasem warto zastanowić się…


Ref; 1x
To, co nam było, co nam się zdarzyło.
Do ułożenia w głowie mam.
To nic nie znaczyło, to nie była miłość.
A wciąż mam nadzieję, nowy plan.


To, co nam było, co nam się zdarzyło.
Do ułożenia w głowie mam.
To nic nie znaczyło, bo to nie była miłość.
A wciąż nadzieję mam, i nowy plan.