tekstowo.pl

Prokar - Spowiedź

Tłumaczenie:


Boy came to confession , the priest in the confessional sitting ;
in the name of the Father , the Son , the Spirit , let the priest hears the confession ;

so I have sinned , so please priest x2

oh boy, rzeknij word , kissed girl in the forehead ;

I do not ask a priest , a little below x2

oh boy, you psiajucho , kissed girl in the ear ;

I do not ask a priest , a little below x2

oh boy, this vice , kissed girl in the mouth ;

I do not ask a priest , a little below x2

oh boy, do not survive , kissed girl in the neck ;

I do not ask a priest , a little below x2

oh boy, it seems to me , kissed girl in cysie ;

I do not ask a priest , a little below x2

oh boy , it's a misdemeanor , kissed girl in the navel ;

I do not ask a priest , a little below x2

oh boy, brainy , kissed girl in the heel ;

I do not ask a priest , a little above x2

oh boy, this hypocrisy , kissed girl in the thigh ;

I do not ask a priest , a little above x2

oh boy , things like that , kissed girl in the back ;

I do not ask a priest , a little below x2

oh boy, because you GWIZDNĘ , kissed girl in the cunt ;

no , goodbye, do not get absolution x4

Tekst piosenki:


Przyszedł chłopak, do spowiedzi, ksiądz w konfesjonale siedzi;
w imię Ojca, Syna, Ducha, niech ksiądz tej spowiedzi słucha;

nie ja zgrzeszyłem nie proszę księdza x2

ależ chłopcze, rzeknij słowo, całowałeś dziewczę w czoło;

nie proszę księdza, troszeczkę niżej x2

ależ chłopcze, ty psiajucho, całowałeś dziewczę w ucho;

nie proszę księdza, troszeczkę niżej x2

ależ chłopcze, to rozpusta, całowałeś dziewczę w usta;

nie proszę księdza, troszeczkę niżej x2

ależ chłopcze, nie przeżyje, całowałeś dziewczę w szyję;

nie proszę księdza, troszeczkę niżej x2

ależ chłopcze, zdaje mi się, całowałeś dziewczę w cysie;

nie proszę księdza, troszeczkę niżej x2

ależ chłopcze, to występek, całowałeś dziewczę w pępek;

nie proszę księdza, troszeczkę niżej x2

ależ chłopcze, rozgarnięty, całowałeś dziewczę w pięty;

nie proszę księdza, troszeczkę wyżej x2

ależ chłopcze, to obłuda, całowałeś dziewczę w uda;

nie proszę księdza, troszeczkę wyżej x2

ależ chłopcze, takie rzeczy, całowałeś dziewczę w plecy;

nie proszę księdza, troszeczkę niżej x2

ależ chłopcze, bo cię GWIZDNĘ, całowałeś dziewczę w pizdę;

nie, do widzenia, nie dostaniesz rozgrzeszeniax4