tekstowo.pl

Pink Floyd - One of my Turns

Tłumaczenie:


"Jeden z moich napadów"

O mój Boże! Co za fantastyczny pokój! Czy te wszystkie gitary są twoje?
[Film w tle: Proszę mi wybaczyć, nie chciałem pana wystraszyć!]
To miejsce jest większe niż nasze mieszkanie!
[Film: Daj mi znać, kiedy będziesz wchodzić do pokoju
Tak, proszę pana]
Czy mogę dostać szklankę wody?
[Film: Myślałem o...]
Chcesz trochę?
[Film: Tak]
Oo, wow, spójrz na tę wannę! Chcesz wziąć kąpiel?
[Film: Będę musiał dowiedzieć się od pani Bancroft, o której godzinie chce się z nami spotkać, dla jej głównego...]
Co oglądasz?
[Film: Jeśli tylko poinformujesz mnie jak najszybciej... Pani Bancroft... Pani Bancroft...]
Halo?
[Film: Nie rozumiem]
Dobrze się czujesz?...

Dzień w dzień
Miłość szarzeje
Jak skóra umierającego człowieka

Noc w noc
Udajemy, że wszystko jest w porządku
Lecz ja się zestarzałem,
A ty zrobiłaś się oziębła
I nic nas już nie bawi
Czuję, że zbliża się jeden z moich napadów

Czuję się zimny jak ostrze brzytwy,
Skrępowany jak w bandażu
Suchy jak pogrzebowy bęben

Biegnij do sypialni
W walizce po lewej
Znajdziesz mój ulubiony topór

Nie bądź taka wystraszona
To tylko przejściowa faza
Jeden z moich gorszych dni

Może pooglądasz telewizję ?
Albo wejdziesz pod kołdrę ?
Może chcesz się przejść ?
A może coś zjesz ?

Może nauczysz się latać ?
Chcesz ?
Może chcesz zobaczyć jak ja próbuję?

Może wezwiesz gliny ?
Czy uważasz że czas bym przestał ?

Dlaczego uciekasz ?

Tekst piosenki:


"Oh my God! What a fabulous room! Are all these your guitars?
[Film in background: "I'm sorry sir, I didn't mean to startle you!]
"This place is bigger than our apartment!
[Film: "Let me know when you're entering a room"
"Yes sir!"]
"erm, Can I get a drink of water?
[Film: "I was wondering about ..."]
"You want some, huh?"
[Film: "Yes"]
"Oh wow, look at this tub? Do you wanna take baaaath?"
[Film: "I'll have to find out from Mrs. Bancroft what time she wants to meet us, for her main ..."]
"What are watching?"
[Film: "If you'll just let me know as soon as you can ... Mrs Bancroft" "Mrs Bancroft ..."]
"Hello?"
[Film: "I don't understand ..."]
"Are you feeling okay?..."

Day after day, love turns grey
Like the skin of a dying man.
Night after night, we pretend its all right
But I have grown older and
You have grown colder and
Nothing is very much fun any more.
And I can feel one of my turns coming on.
I feel cold as a razor blade,
Tight as a tourniquet,
Dry as a funeral drum.

Run to the bedroom,
In the suitcase on the left
You'll find my favorite axe.
Don't look so frightened
This is just a passing phase,
One of my bad days.
Would you like to watch T.V.?
Or get between the sheets?
Or contemplate the silent freeway?
Would you like something to eat?
Would you like to learn to fly?
Would'ya?
Would you like to see me try?

Would you like to call the cops?
Do you think it's time I stopped?
Why are you running away?