tekstowo.pl

Pearl Jam - Sirens

Tłumaczenie:


Słychać syreny, słychać syreny
Słychać syreny, słychać cyrk tak wyraźnie
Słyszę syreny, coraz więcej w tym mieście

Niech złapię oddech, bym odetchnął
I sięgnął na drugą stronę łóżka
Wiedząc że jesteśmy bezpieczni
Jestem wdzięcznym człowiekiem

Najmniejszy promyk światła
I widzę Cię wyraźnie
Muszę chwycić twą dłoń
Poczuć Twój oddech z obawy że kiedyś to się skończy

Przyciągam Cię blisko, tak wiele do stracenia, wiedząc że nic nie trwa wiecznie
Nie obchodziło mnie nic, nim pojawiłaś się
Tańczyłem w śmiechu z przyszłością
Ale wszystko się zmienia
Niech to pozostanie

Słychać dźwięk syren
Mknących nocą
Dźwięk rozbrzmiewa bliżej
Czy po mnie przyjdą następnym razem?

Z każdym mym wyborem, błędem, nie taki był plan
By pchnąć Cię w ramiona innego mężczyzny
Jeśli więc zdecydujesz zostać, będę czekał, zrozumiem

Ulotna to rzecz
Zycie które wiedziemy
Jeśli myślę o tym dużo, nie mogę się pozbierać przez łaskę
Z której toczymy życia ze śmiercią nad naszymi ramionami

Chcę byś wiedziała, że, gdybym musiał odejść,
Zawsze Cię kochałem, byłaś dla mnie wszystkim, uwierz
Wpatruję się w Twą twarz, cały strach odchodzi

Ulotna to rzecz, to życie które wiedziemy,
Jeśli myślę o tym dużo, nie mogę się pozbierać przez łaskę
Z którą toczymy życia ze śmiercią nad naszymi ramionami

Chcę byś wiedziała, że gdybym musiał odejść,
Zawsze Cię kochałem, byłaś dla mnie wszystkim, uwierz
Wpatruję się w Twą twarz i cały strach odchodzi
Cały strach odchodzi
Cały strach odchodzi
Cały strach odchodzi

Tekst piosenki:


Hear the sirens, hear the sirens
Hear the sirens, hear the circus so profound
I hear the sirens more and more in this here town

Let me catch my breath to breathe
And reach across the bed
Just to know we’re safe
I am a grateful man

The slightest bit of light
And I can see you clear
Oh, have to take your hand
And feel your breath for fear that someday will be over

I pull you close, so much to lose knowing that nothing lasts forever
I didn’t care, before you were here
I danced in laughter with the ever after
But all things change
Let this remain

Hear the sirens
Covering distance in the night
The sound echoing closer
Will they come for me next time?

For every choice, mistake I've made, it's not my plan
Oh, to send you in the arms of another man
And if you choose to stay, I’ll wait, I’ll understand

Oh, it’s a fragile thing
This life we lead,
If I think too much I can’t get overwhelmed by the grace,
By which we live our lives with death over our shoulders

Want you to know, that should I go,
I always loved you, held you high above, true
I study your face, the fear goes away,

It’s a fragile thing, this life we lead,
if I think too much, I can’t get overwhelmed by the grace
By which we live our lives with death over our shoulders

Want you to know, that should I go,
I always loved you, held you high above, true
I study your face, and the fear goes away,
The fear goes away
The fear goes away.
The fear goes away.

Ah-ah, oh-oh
Ah-ah, oh-oh