tekstowo.pl

Pearl Jam - Sirens

Tłumaczenie:


Słychać syreny
Słychać syreny

Słychać syreny
Słychać cyrk tak wyraźnie
Słyszę syreny
Coraz więcej w tym mieście

Niech złapię oddech, bym odetchnął
I sięgnął na drugą stronę łóżka
Wiedząc że jesteśmy bezpieczni
Jestem wdzięcznym człowiekiem
Najmniejszy promyk światła
I widzę cię wyraźnie

Muszę chwycić twą dłoń, poczuć twój oddech
Z obawy że kiedyś to się skończy
Przyciągam cię blisko, tak wiele do stracenia
Wiedząc że nic nie trwa wiecznie

Nie obchodziło mnie nic, nim pojawiłaś się
Tańczyłem w śmiechu z przyszłością
Ale wszystko się zmienia
Niech to pozostanie

Słychać dźwięk syren
Mknących nocą
Dźwięk rozbrzmiewa bliżej
Czy po mnie przyjdą następnym razem?

Z każdym mym wyborem, błędem
Nie taki był plan
By wysłać cię w ramiona
Innego mężczyzny
Jeśli więc zdecydujesz zostać, będę czekał
Zrozumiem

Ulotna to rzecz
Zycie które wiedziemy
Jeśli myślę o tym dużo, nie mogę się pozbierać
Przez łaskę
Z której toczymy życia
Ze śmiercią nad naszymi ramionami

Chcę byś wiedziała
Że gdybym musiał odejść, zawsze cię kochałem
Byłaś dla mnie wszystkim, uwierz
Wpatruję się w Twą twarz
I cały strach odchodzi

Ulotna to rzecz
Zycie które wiedziemy
Jeśli myślę o tym dużo, nie mogę się pozbierać
Przez łaskę
Z której toczymy życia
Ze śmiercią nad naszymi ramionami

Chcę byś wiedziała
Że gdybym musiał odejść, zawsze cię kochałem
Byłaś dla mnie wszystkim, uwierz
Wpatruję się w Twą twarz
I cały strach odchodzi
Cały strach odchodzi
Cały strach odchodzi
Cały strach odchodzi

Aa, oo
Aa, oo
Aa, oo
Aa, oo
Aa, oo
Aa

Tekst piosenki:


Hear the sirens
Hear the sirens

Hear the sirens
Hear the circus so profound
I hear the sirens
More and more in this here town

Let me catch my breath and breathe
And reach across the bed
Just to know we're safe
I am a grateful man
The slightest bit of light
And I can see you clear

Have you take your hand, and feel your breath
For fear this someday will be over
I pull you close, so much to lose
Knowing that nothing lasts forever

I didn't care, before you were here
I danced in laughter with the everafter
But all things change
Let this remain

Hear the sirens
Covering distance in the night
The sound echoing closer
Will they come for me next time?

For every choice mistake I've made
It's not my plan
To send you in the arms of
Another man
And if you choose to stay I'll wait
I'll understand

It's a fragile thing
This life we lead
If I think too much I can get over
whelmed by the grace
By which we live our lives
With death over our shoulders

Want you to know
That should I go I always loved you
Held you high above, true
I study your face
And the fear goes away

It's a fragile thing
This life we lead
If I think too much I can get over
whelmed by the grace
By which we live our lives
With death over our shoulder

Want you to know
That should I go I always loved you
Held you high above, true
I study your face
And the fear goes away
The fear goes away
The fear goes away
The fear goes away

Aah, ooh
Aah, ooh
Aah, ooh
Aah, ooh
Aah, ooh
Aah