tekstowo.pl

One Eskimo - Astronauts

Tłumaczenie:


Dryfujesz jak dziecko
Próbując uniknąć tego (czegoś)
Pokrytego smołą

Ale każde nagranie
Które zniekształcasz
Jak astronauta

To zabawny, stary świat
Z kolei pełny bólów głowy

Więc kiedykolwiek potrzebujesz przestrzeni
Myślę że to w porządku
Kiedy odpływasz
Nie czuć nic
Możemy być astronautami
Jeśli chcesz iść... Odejdź stąd

Dryfujesz jak dziecko
Szukające bezpieczeństwa
Gdzieś na Marsie

Ale jeśli się mylę
Twoje ciało jest w Anglii
Ale twoja głowa jest w gwiazdach

To zabawny, stary świat
Z kolei pełny bólów głowy

Więc kiedykolwiek potrzebujesz przestrzeni
Myślę że to w porządku
Kiedy odpływasz
Nie czuć nic
Możemy być astronautami
Jeśli chcesz iść... Odejdź stąd

Możemy stąd odejść
Możemy stąd odejść

Możemy być astronautami
Możemy być astronautami

To zabawny, stary świat
Z kolei pełny bólów głowy

Więc kiedykolwiek potrzebujesz przestrzeni
Myślę że to w porządku (aj aj aj)
Kiedy odpływasz (aj aj aj)
Nie czuć nic
Możemy być astronautami
Jeśli chcesz iść... Odejdź stąd

Możemy stąd odejść
Możemy stąd odejść

Możemy być astronautami
Możemy być astronautami

Tekst piosenki:


You float like a baby
trying to escape this
covered in tar

but every recording
you keep distorting
like an astronaut

it's funny old world
full of headaches in turn

so whenever you need space
i guess it's okay
when you're floating away
to feel nothing at all
we can be astronauts
if you want to... get out of here

you float like a baby
looking for safety
somewhere on mars

but if i'm mistaken
your body's in England
but your head's in the stars

it's funny old world
full of headaches in turn

so whenever you need space
i guess it's okay
when you're floating away
to feel nothing at all
we can be astronauts
if you want to...get out of here

we can get out of here
we can get out of here

we can be astronauts
we can be astronauts

it's funny old world
full of headaches in turn

so whenever you need space
i guess it's okay (ay ay ay)
when you're floating away (ay ay ay)
to feel nothing at all
we can be astronauts
if you want to...get out of here

we can get out of here
we can get out of here

we can be astronauts
we can be astronauts