tekstowo.pl

Nightcore - Monster

Tłumaczenie:


Potwór
Jak powinienem się czuć?
Stwory leżą tutaj
Patrzą przez okno

Potwór
Jak powinienem się czuć?
Stwory leżą tutaj
Patrzą przez okno

Potwór
Jak powinienem się czuć?
Stwory leżą tutaj
Patrzą przez okno

'Sprawdźcie to'

Jego ciche szepty
Kochaj mnie, kochaj mnie
To wszystko o co proszę
Kochaj mnie, kochaj mnie

Otarł swoje małe łapki, by coś poczuć
Zastanawiał się jak to jest dotknąć i coś poczuć

'Zgłośnij'

Potwór
Jak powinienem się czuć?
Stwory leżą tutaj
Patrzą przez okno

Potwór
Jak powinienem się czuć?
Stwory leżą tutaj
Patrzą przez okno

Tej nocy wsadził ją do klatki
Pobił ją i złamał
Powalczył bliżej
Potem ją ukradł

Jej fioletowe nadgarstki, a potem jeszcze kostki
Cichy ból

Wtedy po mały zrozumiał, że koszmary innych były jego snami

Potwór
Jak powinienem się czuć?
Stwory leżą tutaj
Patrzą przez okno

Będę
Słyszał ich odgłosy
Jestem dzieckiem ze szkła
Jestem pożałowaniem Hanny

Potwór
Jak powinienem się czuć?
Stwory leżą tutaj
Patrzą przez okno

Stoi tam wanna
Pełna świetlików
Wykąp się w nafcie
Ich słowa wykute w jego żyłach, tak

'Cud'

Potwór
Jak powinienem się czuć?
Stwory leżą tutaj
Patrzą przez okno

Tekst piosenki:


Monster.
How should I feel?
Creatures lie here.
Looking through the window...

Monster.
How should I feel?
Creatures lie here.
Looking through the window...

Monster.
How should I feel?
Creatures lie here.
Looking through the window...

'check this out'

His little whispers.
Love Me. Love Me.
That's all I ask for.
Love Me. Love Me.

He battered his tiny fists to feel something.
Wondered what it's like to touch and feel something

'turn it up'

Monster.
How should I feel?
Creatures lie here.
Looking through the window...

Monster.
How should I feel?
Creatures lie here.
Looking through the window...

That night he caged her.
Bruised and broke her.
He struggled closer.
Then he stole her.

Violet wrists and then her ankles.
Silent Pain.

Then he slowly saw their nightmares were his dreams.

Monster.
How should I feel?
Creatures lie here.
Looking through the window...

I will.
Hear their voices.
I'm a glass child.
I am Hannah's regrets.

Monster.
How should I feel?
Turn the sheets down.
Murder ears with pillow lace.

There's bath tubs.
Full of glow flies.
Bathe in kerosene.
Their words tattoed in his veins, yeah.

'miracle'

Monster......
How should I feel?.....
Creatures lie here....
Looking through the window.......