tekstowo.pl

Naughty Boy - Lifted (feat. Emeli Sandé)

Tłumaczenie:


Poczuj się jak superbohater, jakiego typu są te marzenia
Jestem tak wysoko jak orzeł, jestem wyższy niż drzewa
I nie mogę zawrócić, mówię mojemu sercu 'odpocznij'
Później w nocy, w ciemności, zamykam oczy
i nagle wszystko znika

Będę wzniesiony, wzniesiony, wzniesiony
Sięgać światła
Będę wzniesiony, wzniesiony, wzniesiony
Diabeł nie może złapać mnie tej nocy
I nie boję się, i nie jestem sam
Nawet jeśli tańczę na własną rękę
Będę wzniesiony, wzniesiony, wzniesiony

Wszystko co słyszę to muzyka, tracę całą kontrolę
Nie mam wymówek, Nie mogę powiedzieć że nie mówiłam
Jeśli niebo zrobi się czarne, powiem mojemu sercu ' odpocznij
Później w nocy, w ciemności, zamykam oczy
i nagle wszystko znikło

Będę wzniesiony, wzniesiony, wzniesiony
Dosięgnę światła
Będę wzniesiony, wzniesiony, wzniesiony
Diabeł nie może złapać mnie tej nocy
I nie boję się, i nie jestem sam
Nawet jeśli tańczę na własną rękę
Będę wzniesiony, wzniesiony, wzniesiony

Poczuć się jakbym w końcu w końcu znalazł to
Więcej niż kiedykolwiek mogłem sobie wyobrazić
Po tym całym czekaniu i wstrzymywaniu się
Nagle wszystko znikło

Będę wzniesiony, wzniesiony, wzniesiony
Sięgać światła
Będę wzniesiony, wzniesiony, wzniesiony
Diabeł nie może złapać mnie tej nocy
I nie boję się, i nie jestem sam
Nawet jeśli tańczę na własną rękę
Będę wzniesiony, wzniesiony, wzniesiony

Tekst piosenki:


Feel like a superhero, what type of dreams are these
I’m as high as a eagle, I’m taller than the trees
And I can’t turn back, I tell my heart relax
Late at night, in the dark, I close my eyes
And suddenly everything is gone

I’ll be lifted, lifted, lifted
Reach up for the light
I’ll be lifted, lifted, lifted
Devil can’t catch me tonight
I’m not afraid, and I’m not alone
Even if I’m dancing on my own
I’ll be lifted, lifted, lifted

All I hear is music, I’m losing all control
I have no excuses, can’t say I wasn’t told
If the sky turns black, I’ll tell my heart relax
Late at night, in the dark, I close my eyes
And suddenly everything is gone

I’ll be lifted, lifted, lifted
Reach up for the light
I’ll be lifted, lifted, lifted
Devil can’t catch me tonight
I’m not afraid, and I’m not alone
Even if I’m dancing on my own
I’ll be lifted, lifted, lifted

Feels like I finally finally found it
More than I, than I could have ever imagined
After all this waiting and this holding on
Suddenly everything was gone

I’ll be lifted, lifted, lifted
Reach up for the light
I’ll be lifted, lifted, lifted
Devil can’t catch me tonight
I’m not afraid, and I’m not alone
Even if I’m dancing on my own
I’ll be lifted, lifted, lifted