tekstowo.pl

Natasza Urbańska - Tylko ty

Tłumaczenie:


In life, you will be close to me forever You, only you 
Your kisses, hugs, you, always you 
You have such a good heart, you can comfort me 
When in sorrow and perplexity I feel bad ... 

No one knows how to love so, only you, only you 
Who will be able to understand me, like you, like you? 
Other words and hugs always be my foreign 
In life, you will be close to me, only you, only you ...

Tekst piosenki:


W życiu bliski będziesz mi zawsze Ty, tylko Ty
Pocałunki Twoje, uściski, Ty, zawsze Ty
Ty masz takie dobre serce, umiesz tak pocieszać mnie
Kiedy w smutku czy rozterce jest mi źle...


Nikt nie umie kochać tak, tylko Ty, tylko Ty
Któż zrozumieć mnie zdoła tak jak Ty, tak jak Ty?
Inne słowa i uściski zawsze obce będa mi
W życiu bliski będziesz mi tylko Ty, tylko Ty...