tekstowo.pl

Miuosh - Matka i krew

Tłumaczenie:


Concrete is rough like our hands, cold as womens lips
and the history I know go pass through God.
We talk about our selfs even we dont have nothing to say
To go to top you fight years in half day you go to bottom
exaggeration ? half on half and two tyskie
Does not matter what the problems are, you will forget about them in a while.
Its all that this kid wants, here on own rubish
this life has set us.
For this beauty from years world looks with reproach
nobody even thinks about it, even if they think by dick.
After dreams only tears are left, the only effect this dreams
and pab, our own centre of treatment scars.
Nuber two, far away from WWA, heart in Śląsk
where future like soil is dark and muddy, I know.
Here there are rays of the sun shorter,
We are all diferent, nobody loved us till the end.


Until Youre here with me this place means something,
Until one of us stands here the rest will dance with him
And even if the whole world was against us (you know how it is)
Its our world our Moyther and blood. x2
(Our Moyher and blood...)


The sun is low as us, the wind cools our temples,
If the world wouldnt be round, it would be the end of it.
Rough hands clean the sweat from our fourhead
days are getting shorter, gets harder to follow them.
I dont call God anymore, you know? I have sort throat.
lux ex Silesia in arteries carbo
Arthur holds me same, otherwise I would fall dawn
Falls are much louder and weird known.
Temples pulsate, like the few cities arterie
and blinded faithful children have blind faith, what maybey sure.
Some moments are beautiful, the breath is giving us
and their memories become habbits.
Pressure does not stop, it rises
instead of złotówek we have in our pockets crowns fallout.
We know this cities from our heart the blood hits latynx
we are all diferent, nobody loved us till the end.


Until Youre here with me this place means something,
Until one of us stands here the rest will dance with him
And even if the whole world was against us (you know how it is)
Its our world our Moyther and blood. x2
(Our Moyher and blood...)

Tekst piosenki:


Please don't you leave me lonley Baby x3
Cause without you I'll die (oryginal King Floyd)

Beton jest szorstki jak nasze dłonie, chłodny jak usta kobiet
a historie które znam mijają się z Bogiem.
Sami mówimy o sobie choć nie ma o czym gadać
o szczyt walczysz latami w pół dnia z niego spadasz w dół.
Przesada w chuj pół na pół i dwa tyskie
nie ważne jakie problemy, za chwilę zapomnisz wszystkie je.
To wszystko czego chce ten dzieciak,
tutaj na własnych śmieciach tak żywot ten nam zleciał.
Na te piękności sprzed lat świat patrzy z wyrzutem
nikt już nie myśli o nich nawet, gdy myśli fiutem.
Po marzeniach został smutek, jedyny skutek tych marzeń
i pub, nasze własne centrum leczenia oparzeń.
Numer 2, z dala od WWA, serce śląska
gdzie przyszłość jak gleba jest ciemna i grząska, wiem.
Tu krótsze są promienie słońca,
jesteśmy inni, nikt nie pokochał nas do końca.

Dopóki jesteś tu ze mną to miejsce coś znaczy,
póki jeden z nas stoi reszta będzie z nim tańczyć
i nawet gdyby cały świat był nam wbrew (wiesz jak jest)
to Nasza Ziemia Nasza Matka i Krew. x2
(Nasza Matka i Krew...)

Słońce jest nisko jak my, wiatr chłodzi nasze skronie
gdyby świat nie był okrągły, to byłby jego koniec.
Szorstkie dłonie ścierają pot z czoła
doby są coraz krótsze, coraz ciężej im podołać.
Boga nie wołam już, wiesz? Mam zdarte gardło.
lux ex Silesia w tętnicach carbo
Artur mnie trzyma w pionie, inaczej bym poległ
upadki są coraz głośniejsze i dziwnie znajome.
Skronie pulsują, jak tych paru miast arterie
i dzieci ślepo wierne ślepo wierzą, w co niby pewne.
Niektóre chwile są piękne, to oddech nam daje
a ich wspominanie po latach staje się zwyczajem.
Ciśnienie nie ustaje wiesz, ono wzrasta
zamiast złotówek mamy w kieszeniach korony na kapslach.
Na pamięć znamy te miasta krew obija się o krtań
jesteśmy inni, nikt nie pokochał nas do końca.

Dopóki jesteś tu ze mną to miejsce coś znaczy,
póki jeden z nas stoi reszta będzie z nim tańczyć
i nawet gdyby cały świat był nam wbrew (wiesz jak jest)
to Nasza Ziemia Nasza Matka i Krew. x2
(Nasza Matka i Krew...)