tekstowo.pl

Miley Cyrus - Miss You So Much

Tłumaczenie:


mówią, że miłość może doprowadzić cię do szaleństwa, mój drogi,
chcę zatrzymać cię w medalionie lub w kieszenie,
żebym mogła cię mieć przy sobie,
wiesz, że nigdy cię nie zraniłam i jeśli upadniesz,
podam ci rękę i wypiję twoje łzy,
lecz jak to jest, że tak bardzo za tobą tęsknię kiedy jesteś obok


mówią, że dobre rzeczy zdarzają się tym, którzy czekają
liczę to w latach świetlnych,
i fizycznie mogę bez ciebie żyć, ale ja nie chcę,
śmierć nigdy nie była czymś czego się bałam


możesz wziąć moją krew, weź moje kości,
moje serce jest twoje, zgłaszam się
lecz jak to jest, że tak bardzo za tobą tęsknię kiedy jesteś obok


kiedy patrzysz na tęczę,
czy zastanawiasz się czasem
co naprawdę czeka na końcu?


nie chcę złota, nic nie jest warte więcej od ciebie
ta ilość jest za ciężka żeby to pojąć
nic nie mogę zrobić, straciłam kontrolę,
coś czego się tak trzymamy, kochany
lecz jak to jest, że tak bardzo za tobą tęsknię kiedy jesteś obok
i jak pojawiłeś się w tym idealnym momencie
każdy, pod ich ochroną jest pełny gówna
ale ty jesteś taki zwykły
jesteś moim bogiem, jesteś mą wiarą,
na mych kolanach, patrzę na ciebie i oddaję ci hołd,
lecz jak to jest, że tak bardzo za tobą tęsknię kiedy jesteś obok


kiedy patrzysz w kosmos,
zastanawiałeś się czy istnieje koniec?


to wszystko może być wieczne,
to wszystko może być wieczne, jak moja miłość do ciebie
ta ilość jest tak ciężka żeby to pojąć
nie będę marnować czasu na zastanawianie się, bojąc się, lub przeżywając życie w strachu
lecz jak to jest, że tak bardzo za tobą tęsknię kiedy jesteś obok


jesteś moim bogiem, jesteś mą wiarą,
na mych kolanach, patrzę na ciebie i oddaję ci hołd,
możesz wziąć moją krew, weź moje kości,
moje serce jest twoje, zgłaszam się
lecz jak to jest, że tak bardzo za tobą tęsknię kiedy jesteś obok
lecz jak to jest, że tak bardzo za tobą tęsknię kiedy jesteś obok

Tekst piosenki:


They say love can drive you crazy, my dear
I wanna trap you in a locket or in my pocket
So I can keep you near
You know I'd never hurt you if you fall
I'll pick you up and I'll drink your tears
But how do I miss you so much
When you're right here?

They say good things come to those who wait
I'm counting in light years
And I'd physically live without you, but I don't want to
Death's never been my fear

You can take my blood, take my bones
My heart is yours, I volunteer
But how do I miss you so much
When you're right here?

When you look up at a rainbow
Do you ever wonder?
what's really waiting at the end?

I don't want no gold, nothing’s more than you
The amount is hard to even comprehend
There's nothing I can do, I've lost control
Something we hold on to so dear
But how do I miss you so much
When you're right here?
And how at this optimal time did you just appear?
Everyone under their guard is so full of shit
But you're just so sheer
You're my God, you’re my faith
On my knees, I look at you and I revere
But how do I miss you so much
When you're right here?

When you look up at the cosmos
Do you ever wonder if there's really even an end?

It might go on forever
It might go on forever, like my love for you
An amount that's hard to even comprehend
I won’t waste my time with wonder, in apprehension, or livin' life in fear
But how can I miss you so much when you're right here?

You're my God, you're my faith
On my knees, I look at you and I revere
You can take my blood, take my bones
My heart is yours, I volunteer
But how can I miss you so much when you're right here?
But how can I miss you so much when you're right here?