tekstowo.pl

Mezo - Aniele

Tłumaczenie:


I'm 20 years old, you've got 20 years before us the seventh sky ...
So this hidden and inaccessible please you (x5) Don't be ...
Chorus 2x
Girl hit as wine to the head angel so much for you I'd do, pick-up is a good idea for the evening - my enthusiasm your scent in the air.

Mezo
Miss at Thy lancer striking like a window, I'm Luis Fernandez Mez Don Juan, is one of my tactics, style a'la intellect glossy romantic, mysterious and secret, crazy like break dance, fall into my clutches, that's for sure - it will be good hard core as Onyx, I have an idea, but believe me, let yourself be seduced, than think - you and me and thunders from heaven, do not give heed to adversity - light the flame of the heart, for you a poem I wrote a book of poetry. oh, you're an explosive such as gunpowder, Winding, for you shout Italy - "Mamma Mia", you are a beautiful phenomenon, sparks crackling time for us - love the bells are sounding the alarm now, hypnotized as blue mermaid girl not stop singing serenades you, but I sing poorly.

Chorus 2x

Mezo
The second option - pick-up on hip-hop, incredible heat goes some fish, a good spear, swift action - fishing rod, float, you become "vis a vis" and start it right, you say, "Hi, Hi, I have let money money get to pick up, ajjj "I know many rap-artists, you know them from the videos, I have more than Dre fame, more than bejm treasury, do not torment them underground, say blazing, yo baby, I'm amazing, Mezi, hot like Jay-Z, are in demand the hip-jumps, I know that black shit you listen too - Naughty by Nature, well, what are you? - I like them, I will invite you on my boat if you give a kiss, cruise the bay, jacuzzi, just cruisin, take a chance like Patrice Loko, I have your eye on the white-głowo say the word, and I call rebellion.

Liber
This is what I will meet all the requirements above lady, this song - let's go for it somewhere ... the unexplored, forgotten canyon in Poland today as the sun will shine on Spain, use the arms - come closer and hug the baby, Angel, are the target of all in this resort, and doll-making seniority only poor background, you are a branch of the beautiful one in a million one hundred, actually I am not surprised, you know how it works for me, I turn I hear a gong, I will fight like Tong Poo, pointed at you go without guards on all fronts, making you my temples goddess (angel) for you greasy these pins as a logger, Oester as those from the stools and let live ball, so the praise of those who spent the evening before - Mez, Liber Liber, Mez here upory patterns and milk, you want to sing you like sand, but in this ballet choose without masks, I do not know when you build a pool, but do not count on it, I'm not R.Kelly, get it yourself quickly calculate fish, Polish rapper, I drive Fiat or Autosan, bejbe not no
Limit, only the Polish Leibel - straight from WLKP - for all the nice cakes, cakes for all the nice

Chorus 2x

Girl hit as wine to the head angel so much for you I'd do, pick-up is a good idea for the evening - my enthusiasm your scent in the air.

Tekst piosenki:


Ja mam 20 lat, Ty masz 20 lat przed nami siódme niebo...
Więc taka skryta i niedostępna proszę Ciebie (x5) nie bądź...

Ref. 2x
Dziewczyno jak wino uderzasz do głowy, aniele tak wiele dla Ciebie bym zrobił, podryw to dobry pomysł na wieczór - mój zapał Twój zapach unosi się w powietrzu.

Mez
Panienko pod Twe okienko uderzam jak ułan, to ja Luis Fernandez Mez Don Juan, to jedna z moich taktyk, styl a'la romantyk błyszczący intelektem, tajemniczy jak sekret, szalony jak break dance, wpadnij w moje szpony, to pewne - będzie nieźle hardkorowo jak Onyx, mam pomysł, tylko mi uwierz, daj się uwieść, ej pomyśl - ja i Ty i gromy z nieba, nie bacz na przeciwności - rozpal serca płomyk, dla Ciebie pisał bym wierszem poezji tomik. oh, jesteś wybuchowa jak proch, nawijam, dla Ciebie Włoch wykrzyknąłby - "Mamma mia", jesteś pięknym zjawiskiem, iskier trzask czas dla nas - dzwony miłości już biją na alarm, hipnotyzujesz jak morska syrena dziewko, nie przestane śpiewać Ci serenad, choć śpiewam kiepsko.

Ref. 2x

Mez
Druga opcja - podryw na hip-hopowca, nieprawdopodobny upał idzie jakaś ryba, niezła dzida, prędka akcja - wędka, spławik, stajesz "vis a vis" niej i zaczynasz prawić, mówisz: "Hi, Hi mam hajs hajs daj daj się poderwać, ajjj" znam wielu rap-artystów, znasz ich z teledysków, mam więcej fame'u niż Dre, więcej bejmów niż fiskus, nie męcz ją undergroundem, powiedz blazing, yo baby, jestem amazing, Mezi, gorący jak Jay-z, jest popyt na hip-hopy, wiem, ze tez słuchasz czarna muzę - Naughty by Nature, no co Ty? - ja tez ich lubię, zaproszę Cię na mój jacht jeśli dasz buzi, rejs zatoką, jacuzzi, just cruisin, wykorzystam szansę jak Patrice Loko, mam na Ciebie oko biało-głowo powiedz słowo, a wywołam rokosz.

Liber
To co widzę sprosta wszystkim wymaganiom, ej panienko, ta piosenka - pójdźmy za nią gdzieś... w niezbadany, zapomniany kanion, w Polsce słonce zaświeci dziś jak nad Hiszpanią, użyj ramion - podejdź bliżej i się przytul kotku, aniele jesteś celem wszystkich w tym ośrodku, a laleczki-seniority robią tylko marne tło, jesteś filią piekna jedna na milion sto, właściwie się nie dziwię, wiesz jak na mnie działa to, ruszę gdy usłyszę gong, będę walczył jak Tong Poo, ostro na Ciebie pójdę bez osłon, na wszystkie fronty, czyniąc Cię boginią moich świątyń (aniołku) dla Ciebie potnę tych kołków jak drwal, jak OeSTeR tych ze stołków i niech żyje bal, więc się chwal z kim spędziłaś te wieczorne pory - Mez, Liber Liber, Mez oto wzory i milką opory, chcesz zaśpiewam Ci jak Piasek, ale na ten balet wybierz się bez masek, jeszcze nie wiem kiedy wybuduje basen, ale na to nie licz, nie jestem R.Kelly, weź to sobie szybko rybko przelicz, polski raper, jeżdżę Fiatem albo Autosanem, bejbe nie No
Limit, tylko polski lejbel - prosto z WLKP - dla wszystkich fajnych babek, dla wszystkich fajnych babek

Ref. 2x
Dziewczyno jak wino uderzasz do głowy, aniele tak wiele dla Ciebie bym zrobił, podryw to dobry pomysł na wieczór - mój zapał Twój zapach unosi się w powietrzu.