tekstowo.pl

Marillion - Script for a Jester's Tear

Tłumaczenie:


Więc jestem tutaj znów
Na placu gdzie wciąż serca ból
Wciąż nowe doświadczenia, wpis w księdze nic nie zmienia
Zabijam znów emocje swe
Przedawkowałem dumę znów
Zbyt późno by cię kochać
Zbyt późno by grać znów
Porzucam więc starocie na placu z wczorajszych snów

Znów huśtam się wesoło
Znów karuzeli szał
Znów huśtam się wesoło
Znów karuzeli szał
Zbyt ty, zbyt ja, daleko iść, zbyt późna gra
Już koniec gry, już koniec gry

Więc jestem tutaj znów
Na placu gdzie wciąż serca ból
Znów huśtam się wesoło
Znów karuzeli szał
Już koniec gry, gry, gry, gry

Zabijam więc emocje swe
Przedawkowałem dumę znów
Znów huśtam się wesoło
Znów karuzeli szał, szał, koniec gry

Zbyt późno by cię kochać
Zbyt późno by grać znów
Już koniec gry

Gram rolę swą w klasycznej grze
Męczennika uśmiech krzywy ślę
Krwawicą teksty płyną gdy
Próbuję grzechów zatrzeć łzy
Złamanym sercom mówię nie
Choć cicho krzyczę znów we śnie
Wyrzucam z siebie ból

Nie wyjdzie mi miłości pieśń
Gdyż słowom chyba sensu brak
W odbiciu smutek, ależ ze mnie głupek
Co bada cienie w poranka drugiej stronie
Co bada cienie w poranka drugiej stronie
Miało cudnie być, jest żal
Miało cudnie być jest żal, gdzie bal?

Uciekł z raju głupiec – ja
Zapłacz nad nim, miła ma
Usiądź żując kwiatów sok, nim spłynie smutku łza
Wyrosłaś już, na placu cię brak
Tam księcia cień i żaby wrak
Pamiętaj błazna co przyniósł ci łzy, przepis na łzy

Więc zachowam cię w pamięci, kiedy panny zrzucisz strój
W samotności, w zapomnieniu, gdzie śpiew syren idzie w bój
Tak samotnie w życia grze
Jam samotny w życia grze, lecz już koniec gry

Czy wciąż kochasz mnie dziś
Czy wciąż kochasz mnie dziś
Czy wciąż kochasz mnie takiego dziś
Czy mnie kochasz
Czy mnie kochasz
Czy mnie kochasz
Czy mnie kochasz, błazna łzy

Czy wciąż kochasz mnie dziś
Czy wciąż kochasz mnie dziś
Czy wciąż kochasz mnie takiego dziś?

Błazna łzy, błazna łzy
Czy mnie kochasz?

Tekst piosenki:


So here I am once more
In the playground of the broken hearts
One more experience, one more entry in a diary, self-penned
Yet another emotional suicide
Overdosed on sentiment and pride
Too late to say I love you
Too late to restage the play
Abandoning the relics in my playground of yesterday

Im losing on the swings
Im losing on the roundabouts
Im losing on the swings
Im losing on the roundabouts
Too much, too soon, too far to go, too late to play
The game is over, the game is over

So here I am once more
In the playground of the broken hearts
Im losing on the swings
Im losing on the roundabouts
The game is over

Yet another emotional suicide
Overdosed on sentiment and pride
Im losing on the swings
Im losing on the roundabouts, roundabouts, the game is over

Too late to say I love you
Too late to restage the play
The game is over

I act the role in classic style
Of a martyr carved with twisted smile
To bleed the lyric for this song
To write the rites to right my wrongs
An epitaph to a broken dream
To exercise this silent scream
A scream thats born from sorrow

I never did write that lovesong
The words just never seemed to flow
Now sad in reflection did I gaze through perfection
And examine the shadows on the other side of morning
And examine the shadows on the other side of morning
Promised wedding now a wake
Promised wedding now a wake, awake

The fool escaped from paradise
Will look over his shoulder and cry
Sit and chew on daffodils and struggle to answer why?
As you grow up and leave the playground
Where you kissed your prince and found your frog
Remember the jester that showed you tears, the script for tears

So Ill hold our peace forever when you wear your bridal gown
In the silence of my shame the mute that sang the sirens song
Has gone solo in the game
Ive gone solo in the game, but the game is over

Can you still say you love me
Can you still say you love me
Can you still say that you love me
Do you love me
Do you love me
Do you love me
Do you love me, the jesters tear

Can you still say you love me
Can you still say you love me
Can you still say that you love me?

The jesters tear, the jesters tear
Do you love me