tekstowo.pl

Marillion - Script for a Jester's Tear

Tłumaczenie:


A więc znów jestem
na Placu Zabaw Złamanych Serc
jeszcze jedno doświadczenie, jeszcze jeden własnoręczny wpis do pamiętnika
kolejne emocjonalne samobójstwo
śmiertelna dawka uczucia i dumy
Zbyt późno, by powiedzieć, że Cię kocham
Zbyt późno, aby ponownie zagrać przedstawienie
porzucając relikwie na Placu Zabaw Przeszłości

Przegrywam na huśtawkach
Przegrywam na karuzelach
Przegrywam na huśtawkach
Przegrywam na karuzelach
Zbyt wiele, zbyt wcześnie, zbyt daleko by iść, zbyt późno na zabawę, a gra skończona, gra skończona

A więc znów jestem
na Placu Zabaw Złamanych Serc
Przegrywam na huśtawkach
Przegrywam na karuzelach
Gra skończona

Kolejne emocjonalne samobójstwo
śmiertelna dawka uczucia i dumy
Przegrywam na huśtawkach
Przegrywam na karuzelach, karuzelach, gra skończona


Zbyt późno, by powiedzieć, że Cię kocham
Zbyt późno, aby ponownie zagrać przedstawienie
Gra skończona

Odgrywam rolę w klasycznym stylu
Męczennika z wyrytym zniekształconym uśmiechem,
aby wykrwawić słowa tej pieśni
opisać rytuał naprawy własnych błędów
stworzyć epitafium dla zniszczonego marzenia
Aby ćwiczyć niemy krzyk
Mój krzyk narodzony z żalu

Nigdy nie napisałem tej pieśni miłosnej
Jej słowa nigdy ze mnie nie wypłynęły
Pełen smutku roztrząsam, czyżbym spoglądał przez ideał?
I badam cienie po drugiej stronie poranka
Badam cienie po drugiej stronie żałoby
Obiecany ślub stał się stypą
Obiecany ślub stał się stypą

Głupiec, który uciekł z raju
Odwróci się i zapłacze
Siedząc będzie żuł żonkile i zmagał się z pytaniem:dlaczego?
Gdy dorośniesz i opuścisz swój Plac Zabaw
Na którym pocałowałaś księcia a znalazłaś żabę,
Zapamiętaj głupca, który pokazał ci własne łzy,
dał przepis na łzy

Na zawsze pozostanę z kamienną twarzą, gdy ty założysz suknię ślubną
W ciszy mego wstydu niemowa śpiewał pieśń syren
W tej grze zaśpiewał ją solo
W tej grze zaśpiewałem ją solo, ale gra skończona

Czy wciąż możesz powiedzieć, że mnie kochasz?
Czy wciąż możesz powiedzieć, że mnie kochasz?
Czy wciąż możesz powiedzieć, że mnie kochasz?
Kochasz mnie?
Kochasz mnie?
Kochasz mnie?
Kochasz mnie, zapłakanego głupca?

Czy wciąż możesz powiedzieć, że mnie kochasz?
Czy wciąż możesz powiedzieć, że mnie kochasz?
Czy wciąż możesz powiedzieć, że mnie kochasz?

Zapłakanego głupca? zapłakanego głupca?
Kochasz mnie?

Tekst piosenki:


So here I am once more
In the playground of the broken hearts
One more experience, one more entry in a diary, self-penned
Yet another emotional suicide
Overdosed on sentiment and pride
Too late to say I love you
Too late to restage the play
Abandoning the relics in my playground of yesterday

Im losing on the swings
Im losing on the roundabouts
Im losing on the swings
Im losing on the roundabouts
Too much, too soon, too far to go, too late to play
The game is over, the game is over

So here I am once more
In the playground of the broken hearts
Im losing on the swings
Im losing on the roundabouts
The game is over

Yet another emotional suicide
Overdosed on sentiment and pride
Im losing on the swings
Im losing on the roundabouts, roundabouts, the game is over

Too late to say I love you
Too late to restage the play
The game is over

I act the role in classic style
Of a martyr carved with twisted smile
To bleed the lyric for this song
To write the rites to right my wrongs
An epitaph to a broken dream
To exercise this silent scream
A scream thats born from sorrow

I never did write that lovesong
The words just never seemed to flow
Now sad in reflection did I gaze through perfection
And examine the shadows on the other side of morning
And examine the shadows on the other side of mourning
Promised wedding now a wake
Promised wedding now a wake, awake

The fool escaped from paradise
Will look over his shoulder and cry
Sit and chew on daffodils and struggle to answer why?
As you grow up and leave the playground
Where you kissed your prince and found your frog
Remember the jester that showed you tears, the script for tears

So Ill hold our peace forever when you wear your bridal gown
In the silence of my shame the mute that sang the sirens song
Has gone solo in the game
Ive gone solo in the game, but the game is over

Can you still say you love me
Can you still say you love me
Can you still say that you love me
Do you love me
Do you love me
Do you love me
Do you love me, the jesters tear

Can you still say you love me
Can you still say you love me
Can you still say that you love me?

The jesters tear, the jesters tear
Do you love me