tekstowo.pl

Marianne Faithfull - Vagabond Ways

Tłumaczenie:


Och,doktorze proszę, och doktorze proszę
Piję i biorę narkotyki
Kocham sex i nigdzie nie mogę zagrzać miejsca
Pierwsze dziecko urodziłam gdy miałam czternaście lat

Tak, myślę ,że lubię życie włóczęgi
Tak, myślę, że lubię życie włóczęgi

Och, doktorze proszę och doktorze proszę
Myślę, że popełnił pan błąd
Czuję się dobrze i nie potrzebuję ludzi
Pan nie rozumie wszystkich moich wyborów

Ale tak,myślę, że lubię życie życie włóczęgi
Tak lubię życie włóczęgi

Proszę, nie zamykaj mnie,proszę, pozwól mi pozostać wolną
Jeśli pozwolisz mi odejść, obiecuję,że nigdy tu nie wrócę
Wsiądę na statek i popłynę przez morze
Jestem młoda i biedna, i boję się
Ale zostanę sobą i będę wiodła życie włóczęgi

To było dawno temu
Odebrali jej dziecko i wysterylizowali ją
Umarła przez picie i narkotyki
I tak.myślę że wiodła to życie włóczęgi

Tak, myślę, że wiodła to życie włóczęgi
Ta, myślę,że wiodła to życie włóczęgi

Tekst piosenki:


Oh, doctor please, oh, doctor please
I drink and I take drugs
I love sex and I move around a lot
I had my first baby at fourteen

And yes, I guess I do have vagabond ways
Yes, I guess I do have vagabond ways

Oh, doctor please, oh, doctor please
I think you've made a mistake
I'm fine and I don't need people
You don't understand all my choices

But yes, I guess I do have vagabond ways
Yes, I guess I do have vagabond ways

Please, don't lock me up, please, let me stay free
If you let me go, I promise I'll never come back
I'll take a ship across the sea
I'm young and poor and yes I'm afraid
But I'll stay myself and keep my vagabond ways

It was a long time ago
They took her child away and she was sterilized
She died of the drink and the drugs
And yes, I guess she kept those vagabond ways

Yes, I guess she kept those vagabond ways
Yes, I guess she kept those vagabond ways