tekstowo.pl

Majka Jeżowska - Na raz na dwa

Tłumaczenie:


The sea roars in the palm of your shells ,
raise your hands to your ear and listen ,
Sea spins a tale of bad people ,
their eyes are fake and greedy fists ,
And hands can really carry
and help whenever sometimes badly .

Ref For once in two world today catch the ears ,
you forward like a turtle on a rocket escapes
For every two enough of this shuffling , shuffling ,
So get a grip arm gate jog in the world .

Los us writes on his hands the way ,
Open the map of life , and read ,
There are rivers and bridges of friendship hearts,
are suffering the valley and the hills of shade,
The same hands cherish weapons,
the same run to a meeting of the BZA .

Ref For once in two world today catch the ears ,
you forward like a turtle on a rocket escapes
For every two enough of this shuffling , shuffling ,
So get a grip arm gate jog in the world .

Mom, take my hand and lead me
I run my hands dolls
Mom why the song to live more lightly ,
music can bring us to the joy of spring,
When our voices will be intertwined into one ,
even a doll if you want to live .

Ref For once in two world today catch the ears ,
you forward like a turtle on a rocket escapes
For every two enough of this shuffling , shuffling ,
So get a grip arm gate jog in the world .

La , la , la , la , la ... La , la , la , la , la ...

Stand with us , stand with us,
Let common voice , clouds scatter in the circle ,
Stand with us , stand with us,
Let go wrong by staves hands,
Stand with us , stand with us,
cylinder in it .

Ref For once in two world today catch the ears ,
you forward like a turtle on a rocket escapes ...

For once in two world today catch the ears ,
you forward like a turtle on a rocket escapes
For every two enough of this shuffling , shuffling ,
So get a grip arm gate jog in the world ,
For once in two world today catch the ears ,
you forward like a turtle on a rocket escapes
For every two enough of this shuffling , shuffling ,
So get a grip arm gate jog in the world .

Tekst piosenki:


Morze szumi w muszelkach dłoni twych,
podnieść dłonie do ucha i słuchaj,
Morze snuje opowieść o ludziach złych,
oczy ich są fałszywe a pięści chciwe,
A przecież dłonie mogą prawdę nieść
i pomóc zawsze kiedy bywa źle.

Ref. Na raz na dwa świat za uszy dziś złap,
ty w przód jak żółw on rakietą ucieka,
Na raz na dwa dość już tego człap, człap,
więc weź się w garść ramion bramą wybiegnij w świat.

Los nam pisze na dłoniach drogi swe,
otwórz te mapę życia i czytaj,
Są tam rzeki przyjaźni i mosty serc,
są doliny cierpienia i wzgórza cienia,
Te same dłonie pielęgnują broń,
te same biegną na spotkanie z łzą.

Ref. Na raz na dwa świat za uszy dziś złap,
ty w przód jak żółw on rakietą ucieka,
Na raz na dwa dość już tego człap, człap,
więc weź się w garść ramion bramą wybiegnij w świat.

Mamo weź mnie za rękę i prowadź mnie
ja prowadzę za ręce me lalki
Mamo czemu z piosenką się żyje lżej,
może nuty nas niosą jak radość wiosną,
Gdy nasze głosy w jeden splotą się,
to nawet lalkom wtedy żyć się chce.

Ref. Na raz na dwa świat za uszy dziś złap,
ty w przód jak żółw on rakietą ucieka,
Na raz na dwa dość już tego człap, człap,
więc weź się w garść ramion bramą wybiegnij w świat.

La,la,la,la,la...La,la,la,la,la...

Stań z nami, stań z nami,
niech wspólny głos, chmury rozproszy w krąg,
Stań z nami, stań z nami,
niech przejdzie zło przez pięciolinie rąk,
Stań z nami, stań z nami,
odmierzaj takt.

Ref. Na raz na dwa świat za uszy dziś złap,
ty w przód jak żółw on rakietą ucieka...

Na raz na dwa świat za uszy dziś złap,
ty w przód jak żółw on rakietą ucieka,
Na raz na dwa dość już tego człap, człap,
więc weź się w garść ramion bramą wybiegnij w świat,
Na raz na dwa świat za uszy dziś złap,
ty w przód jak żółw on rakietą ucieka,
Na raz na dwa dość już tego człap, człap,
więc weź się w garść ramion bramą wybiegnij w świat.