tekstowo.pl

Magda Anioł - Lolek

Tłumaczenie:


Wadowice-year 20 Emi gives birth to son
The school, theater and the priesthood begins here
The first matches, the first sorrows, in the gymnasium class tests
After graduating from high school with his colleagues on the trip,, cream''

Ref: There is no better!, From Pope John Paul II / x2

Whole way of life gave her Lord Lolek
Soon it will fail this way until the Vatican
October 16 7 8 years he hears the world:
"Habemus Papa" and is shocked

Ref: There is no better!, From Pope John Paul II / x2

13 May the whole world stops breathing
Ali in the direction of John Paul directs gun
Mother of God had seen their plans here
Totus Tuus, and everything becomes perfectly clear


Ref: There is no better!, From Pope John Paul II / x2

2005 to April, God decides
The world prays as Pope John Paul heaven cover
Pontificate does not end well for the world
Pope on pilgrimage, but in the other world

Ref: There is no better!, From Pope John Paul II / x2

Have you ever stood on the shore,
Have you ever stood on the shore

Stay with us, Stay with us, Stay with us,
Stay with us, Stay with us, Stay with us,

The Church lives and will live the word of God
From the age of Peter the keys are ever transmitted
Habemus Papa hears again and the world rejoices
The work of John Paul Bene detto take

Ref: We are new!, Pope Benedict XVI / x4

Tekst piosenki:


Wadowice- rok 20 Emi rodzi syna
Szkoła, teatr i kapłaństwo tutaj się zaczyna
Pierwsze mecze, pierwsze smutki, w gimnazjum klasówki
Po maturze z kolegami wypad na ,,Kremówki''

Ref.: Nie ma lepszego!, od Jana Pawła II /x2

Całą drogę życia oddał Lolek Swemu Panu
Wnet go droga ta zawiedzie aż do Watykanu
16 października 7 8 roku słyszy świat:
„Habemus Papa” i doznaje szoku

Ref.: Nie ma lepszego!, od Jana Pawła II /x2

13 maja cały świat oddech wstrzymuje
Ali w stronę Jana Pawła pistolet kieruje
Matka Boża miała tutaj plany widać własne
Totus Tuus i wszystko staje się zupełnie jasne


Ref.: Nie ma lepszego!, od Jana Pawła II /x2

2005 to kwiecień, Bóg sam decyduje
Świat się modli gdy Jan Paweł niebo obejmuje
Pontyfikat się nie kończy dobrze o tym wiecie
Papież dalej pielgrzymuje, lecz na tamtym świecie

Ref.: Nie ma lepszego!, od Jana Pawła II /x2

Pan kiedyś stanął nad brzegiem, /x2


Zostań z nami/x6

Kościół żyje i żyć będzie słowo Boga dane
Od wiek wieków klucze Piotra są przekazywane
Znów Habemus Papa słyszy świat i się raduje
Dzieło Jana Pawła Bene detto podejmuje

Ref.: Mamy nowego!, Benedykta XVI /x4