tekstowo.pl

Magda Anioł - Anioł Stróż

Tłumaczenie:


1 Bricklayer puts great houses to live where it was
Musician playing an instrument to better live
Baker needs and work to no lack of bread
Guardian Angel guarding the soul to go to heaven

Ref: Angel, Angel blue messenger
When I stand, stand by me dance and Rosary
Angel, Angel emissary of God
Waking because, watch because dangerous road

2 mined coal miner, fisherman fishes,
Mr. magician conjures something, but in pretense,
Soldier guarding our borders, because you have to keep an eye on,
Guardian Angel guarding the soul to go to heaven

Ref: Angel, Angel ...

3 The teacher teaches children to be wise,
Chemist produces soap to wash their children,
Mr. gardener sows grass to grow yourself,
Guardian Angel guarding the soul to go to heaven

Ref: Angel, Angel ...

Tekst piosenki:


1. Murarz wielkie domy stawia, by gdzie mieszkać było
Muzyk gra na instrumencie, by się lepiej żyło
Piekarz musi zaś pracować, by nie brakło chleba
Anioł Stróż pilnuje duszy, by poszła do nieba

Ref.: Aniele, Aniele niebieski posłańcu
Przy mnie stój, przy mnie stój w tańcu i w różańcu
Aniele, Aniele wysłanniku Boga
Czuwaj bo, czuwaj bo niebezpieczna droga

2. Górnik węgiel wydobywa, rybak łowi ryby,
Pan czarodziej coś czaruje, ale tak na niby,
Żołnierz nam pilnuje granic, bo pilnować trzeba,
Anioł Stróż pilnuje duszy, by poszła do nieba

Ref.: Aniele, Aniele...

3. Nauczyciel uczy dzieci, aby mądre były,
Chemik mydło produkuje, by się dzieci myły,
Pan ogrodnik sieje trawę, aby sobie rosła,
Anioł Stróż pilnuje duszy, by do nieba poszła

Ref.: Aniele, Aniele...