tekstowo.pl

Live - Ghost

Tłumaczenie:


Każdy ma ducha
Każdy ma ducha który śpiewa tak jak ty
Twój nie jest taki jak mój
Ale w porządku, tak trzymaj

Chłopiec traci żebro w Nowym Orleanie
Nie może przestać gapić się na dziwki
pod mostem
Chłopiec traci żebro i uwalnia piekielny płacz w mrok

Gdzie zrobiłem błąd?
Gdzie zrobiłem błąd?
Nigdy wcześniej tego nie potrzebowałem
Potrzebuję kobiety która pomoże mi czuć

Każdy ma marzenie
Każdy ma marzenie jak tatuaż świata
Twoje nie jest takie jak moje, ale w porządku, tak trzymaj
Skalpel zagłębia się w skórę
Dobry doktor nie zostawia blizn
Znów brak dowodów

Ja przyjmuję mit, ty przyjmujesz krew
To to samo dla marzyciela
Na koniec wszystko jest takie same

Chłopiec traci żebro w Nowym Orleanie
Sprzedaje trochę eteru za szansę
pod mostem
Chłopiec traci żebro gdy wpada w błoto
Płasko na plecach
Płacząc: gdzie popełniłem błąd?

Tekst piosenki:


Everybody has a ghost
everybody has a ghost who sings like you do
yours is not like mine
but it's alright, keep it up

boy loses rib in new orleans
he can't help eyein' up the whores
under the bridge
boy loses rib and lets a hellified cry into the dark

where did i go wrong?
where did i go wrong?
i never needed this before
i need a woman to help me feel

everybody has the dream
everybody has the dream like a world tattoo
yours is not like mine, it's alright, keep it up
the scalped dives into the skin
good doctors never leave a scar
no proof again

i'll taake the myth, you take the blood
it's all the same to the world dreamer
it's all the same in the end

boy loses rib in new orleans
he trades some ether for a chance
under the bridge
boy loses rib as he's summoned to the mud
flat on his back
cryin' where did i go wrong?