tekstowo.pl

Lissie - Free Bird

Tłumaczenie:


Jeśli zostawię Cię tutaj jutro
Czy wciąż będziesz mnie pamiętać?
Dla siebie muszę być teraz w podróży,
Ponieważ jest za dużo miejsc, które chcę zobaczyć
Jeśli zostanę tu z tobą, chłopcze,
Rzeczy nie pozostaną takie same.
Jestem teraz wolnym ptakiem,
I tego ptaka nie możesz zmienić.
Oh... oh... oh... oh... oh...
I tego ptaka nie możesz zmienić.
I tego ptaka nie możesz zmienić.

Bye, bye, słonko to była słodka miłość
Yea, yea
Jednak nie mogę zmienić tego uczucia.
Ale proszę nie bądź tak bardzo zły
Ponieważ pan wie jestem winna
Ale, jeśli zostanę tu z tobą, chłopcze,
Rzeczy nie pozostaną takie same.
Ponieważ jestem teraz wolnym ptakiem,
I tego ptaka nie możesz zmienić.
Oh... oh... oh... oh... oh...
I tego ptaka nie możesz zmienić.
I tego ptaka nie możesz zmienić.
Panie pomóż mi, nie mogę się zmienić
Panie pomóż mi, nie mogę się zmienić
Nie możesz lecieć wysoko jak ptak yea.

Tekst piosenki:


If I leave here tomorrow
Would you still remember me?
For I must be traveling on, now,
There's too many places I've got to see.
If I stayed here with you, boy,
Things just couldn't be the same.
I'm as free as a bird now,
And this bird you can not change.
Oh... oh... oh... oh... oh...
And the bird you can not change.
And this bird you can not change.


Bye, bye, baby it's been a sweet love.
Yea, yea
Though this feeling I can't change.
But please don't take it so badly,
Lord knows I'm to blame.
But, if I stayed here with you boy,
Things just couldn't be the same.
I'm as free as a bird now,
And this bird you can not change.
Oh... oh... oh... oh... oh...
And this bird you can not change.
And this bird you can not change.
Lord help me, I can't change.
Lord help me, I can't change.
Won't you fly high free bird.