tekstowo.pl

Lilly Hates Roses - Głosy zza kwiatów

Tłumaczenie:


Hey let's have a talk, without knives, crosses nor hunting
without eyes-aiming, throat-constricting and nose-breaking,
With no shallow breathes and pain that hides in human.
Something 'bout worldwars, who fears and who listens to
voices
From underflowers.
From underflowers.
From underflowers.
From underflowers.

Hey let's have a talk when cats on roofs and with fall in the air
Without neck-breaking
With no excessive empathy, judges and barracks
And at least once without speaking at the same time.
Let's try to do our best.
Let's try to do our best.
Let's try to do our best.
Let's try to do our best.

Tekst piosenki:


Hej, porozmawiajmy bez noży, krzyży i polowań,
Bez celowania w oczy, duszenia w krtani i łamania nosów,
Bez płytkich oddechów i bólu, co siedzi gdzieś w człowieku.
Trochę o wojnach światów, kto się boi, a kto słucha cichych głosów
Zza kwiatów.
Zza kwiatów.
Zza kwiatów.
Zza kwiatów.

Hej, porozmawiajmy, kiedy koty na dachach i z jesienią w powietrzu,
Bez łamania sobie karków
Bez przesadnej empatii, sądów i koszarów
I chociaż raz nie mówmy naraz.
Spróbujmy się postarać.
Spróbujmy się postarać.
Spróbujmy się postarać.
Spróbujmy się postarać.