tekstowo.pl

Les Miserables - I dreamed a dream

Tłumaczenie:


Był czas, kiedy ludzie byli życzliwi
Kiedy ich głosy były łagodne
A ich słowa zachęcające.
Był czas, kiedy miłość była ślepa
I świat był pieśnią
I pieśń była ekscytująca
Był czas
Potem wszystko poszło źle

Miałam kiedyś marzenie
Kiedy nadzieje był duże
A życie warte życia
Marzyłam o miłości, która nie gaśnie
Marzyłam o Bogu, który wybacza.

Byłam wtedy młoda i ufna
Kiedy marzenia były tworzone, używane, marnowane
Nie było żadnego okupu do zapłaty
Niezaśpiewanej piosenki, nieskosztowanego wina.

Ale tygrysy przychodzą w nocy
Z głosami cichymi jak grzmot
Kiedy rozrywają twoją nadzieję na strzępy
Kiedy przeistaczają twe sny we wstyd

Przespał lato u mego boku
Wypełniał moje dni niekończącym się cudem
Niewzruszony odebrał mi dzieciństwo
Ale odszedł gdy nadeszła jesień

I nadal marzę, że do mnie wróci
I przeżyjemy razem lata
Ale niektóre marzenia się nie spełniają
I niektórych burz nie da się przetrwać.

Marzyłam, że moje życie będzie
Tak różne od piekła, w którym żyję
Tak różne od tego czym się teraz wydaje
Teraz życie zabiło moje marzenie.

Tekst piosenki:


There was a time when men were kind
When their voices were soft
And their words inviting.
There was a time when love was blind
And the world was a song
And the song was exciting.
There was a time ...then it all went wrong...

I dreamed a dream in time gone by
When hopes were high and life worth living,
I dreamed that love would never die
I dreamed that God would be forgiving.

Then I was young and unafraid,
When dreams
were made and used and wasted.
There was no ransom to be paid,
No song unsung, no wine untasted.

But the tigers come at night,
With their voices soft as thunder,
As they tear your hope apart
As they turn your dreams to shame

He slept a summer by my side.
He filled my days with endless wonder,
He took my childhood in his stride,
But he was gone when autumn came.

And still I dream he'll come to me
And we will live the years together!
But there are dreams that cannot be
And there are storms we cannot weather.

I had a dream my life would be
So different from this hell I'm living
So different now from what it seems
Now life has killed the dream
I dreamed.