tekstowo.pl

Les Miserables - I dreamed a dream

Tłumaczenie:


Był czas, kiedy ludzie byli życzliwi
Kiedy ich głosy były łagodne
A ich słowa kusiły
Był czas, kiedy miłość była ślepa
I świat był piosenką
I piosenka była ekscytująca
Był czas
Potem wszystko poszło źle

Śniłam sen w czasie, który przeminął
Kiedy nadzieja była wysoko
I życie zasługiwało istnieć
Śniłam o tym, że miłość nigdy nie umrze
Śniłam, że Bóg jest miłosierny.

Wówczas, byłam młoda i nieustraszona
Marzenia były stworzone i używane i zmarnowane
Nie było żadnego okupu do zapłaty
Żadna piosenka nie zaśpiewana, żadne wino nie spróbowane

Ale tygrysy przychodzą w nocy
Z głosami spokojnymi jak grzmot
Kiedy rozdzierają twe nadzieje
I obracają twe sny we wstyd

Spał letnim snem koło mnie
Wypełniał moje dni z bezustannego zdumiewania się
Zabrał moje dzieciństwo ze swoim krokiem
Gdy odchodził gdy przychodziła jesień

I nadal marzę, że przyjdzie do mnie
Żebyśmy przeżyli wiele lat razem
Ale są sny, które spełnić się nie mogą
I są burze, których nie jesteśmy w stanie przetrwać

Śniłam, że moje życie było
Tak inne od tych piekielnych męk, którymi żyję
Tak inne od tego, co się wydawało
Teraz życie zabiło sny,o których śniłam

Tekst piosenki:


There was a time when men were kind
When their voices were soft
And their words inviting.
There was a time when love was blind
And the world was a song
And the song was exciting.
There was a time ...then it all went wrong...

I dreamed a dream in time gone by
When hopes were high and life worth living,
I dreamed that love would never die
I dreamed that God would be forgiving.

Then I was young and unafraid,
When dreams
were made and used and wasted.
There was no ransom to be paid,
No song unsung, no wine untasted.

But the tigers come at night,
With their voices soft as thunder,
As they tear your hope apart
As they turn your dreams to shame

He slept a summer by my side.
He filled my days with endless wonder,
He took my childhood in his stride,
But he was gone when autumn came.

And still I dream he'll come to me
And we will live the years together!
But there are dreams that cannot be
And there are storms we cannot weather.

I had a dream my life would be
So different from this hell I'm living
So different now from what it seemed
Now life has killed the dream
I dreamed.