tekstowo.pl

Leaves' Eyes - Solemn Sea

Tłumaczenie:


Żegluj tym silnym morzem
Słońce zapadło
W szerokim morzu
W szerokich morskich głębinach
Spoczywa w śnie
O nieznanym kraju

Muzyka twojego bicia serca ożywia mnie
( ożywia mnie)

Zmienia moje obawy w nadzieje
Ocean niebieskości

Ciemniejące niebo, upadek cieni
Pieniące fale niszczą nas
Płaczę głośno do nieba
Podniosłe morze oszczędź mnie

Podniosłe morze
oszczędź mnie

Patrz i czekaj na następne
Atakujące fale
Lodowaty deszcz
Czarne lustro morza
Obserwuje mnie
Oszczędź mnie

Nucenie fal przeraża mnie

Zmienia moje obawy w nadzieje
Ocean niebieskości

Burza ryczy przy mnie
Moje ciało drży w deszczu
Błyszczący promień przebija mnie
Tysiąc włóczni dręczy mnie

Podniosłe morze
oszczędź mnie x2

Patrz i czekaj na następne
Atakujące fale
Lodowaty deszcz
Czarne lustro morza
Obserwuje mnie
Oszczędź mnie

Żegluj tym silnym morzem
Słońce zapadło
W szerokim morzu
W szerokich morskich głębinach
Spoczywa w śnie
O nieznanym kraju

Podniosłe morze
oszczędź mnie x2

Patrz i czekaj na następne
Atakujące fale
Lodowaty deszcz
Czarne lustro morza
Obserwuje mnie
Oszczędź mnie

Tekst piosenki:


Seil den sterke sjø
Solen har gått ned
i det vide havet
I det mørke dypet
hviler en drøm
om et ukjent land

The music of your heartbeat brightens me
(brightens me)

turn my fears into hope
Oceans of blue

Darkening sky the shadows fall
Foaming waves shatter us
I cry aloud into the sky
Solemn sea save me

Solemn sea (solemn sea)
save me

Watch and wait for the next
Attacking wave
Ice-cold rain
The black mirror of the sea
Watching me
Save me

The humming of the waves frightens me
(frightens me)

Turn my fears into hope
Oceans of blue

A thunder storm roars at me
My body shakes in the rain
Lightening rays spearing me
A thousand spears haunting me

Solemn sea (solemn sea)
save me

Solemn sea (solemn sea)
save me

Watch and wait for the next
Attacking wave
Ice-cold rain
The black mirror of the sea
Watching me
Save me

Seil den sterke sjø
Solen har gått ned
i det vide havet
I det mørke dypet
hviler en drøm
om et ukjent land

Solemn sea (solemn sea)
save me

Solemn sea (solemn sea!)
save me

Watch and wait for the next
Attacking wave
Ice-cold rain
The black mirror of the sea
Watching me
Save me