tekstowo.pl

Kraina Lodu - Miłość stanęła w drzwiach

Tłumaczenie:


Anna: Okay, I can tell you something crazy?
Hans: I love crazy!
Anna: All my life the fate closes door in my face,
And all of sudden someone like you appears...
Hans: I thought exactly the same...
'Cause you know...

H: Whole life I was waiting until something will appear, a word, a smile, or a sweet fondue...
A:From now on...
H: Fate sent me you
A: No worries.

A&H: We explore a trail, unknown in the past days
Love stood in the doorway
Love stood in the doorway
A:Love stood in the doorway
With it you
H: And you ...
A: And you ...
H: And you ...
A&H: Love stood in the doorway.

H: Unbelievable ...
A: What?
H: That we in half-word..
A: Don't finish - I know!
H: Let me finish just once!
A&H: Finally, there's someone who thinks like me
How? Like this!
Is the reason for our unity
a coincidence?

H: You
A: and me...
H: It...
A: ...Is
A&H: ...The will of the stars.

A: The evil past,
H: The evil past,
A&H: Won't hurt anymore,
The heart no longer sinks in those tears.

A&H: Love stood in the doorway,
Love stood in the doorway,
As in impossible dreams.
A: With it you
H: and you ...
A: And you ...
H: And you ...
A&H: Love stood in the doorway.

H: I'm going to say something crazy.
Will you marry me?
A: I'm going to say something even crazier? Yes!

Tekst piosenki:


Anna:Dobra, mogę powiedzieć coś szalonego?
Hans:Uwielbiam szaleć!
Anna:Całe życie drzwi przed nosem zamyka mi los
A tu zjawia się taki ktoś jak ty...
Hans:Dokładnie o tym samym pomyślałem,
bo wiesz ja...

H:Całe życie czekam aż pojawi się coś
I czy to słowo, czy to uśmiech, czy to słodkie fondue...
A:Już od dziś...
H:Ciebie dziś mi zesłał los
A:Nie będzie trosk

A&H:Odkrywamy szlak nieznany w dawnych dniach
Miłość stanęła w drzwiach
Miłość staneła w drzwiach
A:Miłość stanęła w drzwiach
Z nią ty
H:I ty...
A:I ty...
H:I ty...
A&H:Miłość staneła w drzwiachH:Niewiarygodne...
A:Co?
H:Że my tak w pół słowa...
A:Nie kończ - wiem!
H:Chociaż raz dokończyć daj!
A:Nareszcie jest tu ktoś
A&H:Kto myśli tak jak ja
Jak? Właśnie tak!
Czy powód naszej jedności
To zbieg jest okoliczności?

H:Ty
A:i ja ...
H:To...
A:...jest
A&H:...wola gwiazd

A:Przeszłość zła
H:Przeszłość zła
A&H:Nie zaboli już nas
Serce już nie tonie w tamtych łzach

A&H:Miłość stanęła w drzwiach
Miłość stanęła w drzwiach
Jak w nie możliwych snach
A:Z nią ty...
H:I ty...
A:I ty...
H:I ty...
A:H:Miłość stanęła... w drzwiach!


H:Powiem coś zwariowanego.
Wyjdziesz za mnie?
A:Ja powiem coś jeszcze bardziej zwariowanego. Tak!