tekstowo.pl

Korn - Did my time

Tłumaczenie:


Uświadamiam sobie, że nigdy nie mogę wygrać
Czasami czuję się jakbym zawiódł
W środku gdzie się zaczynam
Mój umysł śmieje się ze mnie

Powiedz mi dlaczego jestem winny
Czyż nie powinniśmy być tacy sami
Dlatego nigdy nie oswoję
Tego czegoś, co we mnie płonie

Jestem tym, który wybrał swoją ścieżkę
Jestem tym, który nie mógł wytrwać
Czuję życie wyszarpujące się ze mnie
Czuję, że gniew mnie zmienia

Czasami nie mogę stwierdzić,
Czy coś chce mnie dopaść
Własnie dlatego tylko żebrzę i błagam
By ta klątwa mnie zostawiła

Powiedz mi dlaczego jestem winny
Czyż nie powinniśmy być tacy sami
Dlatego nigdy nie oswoję
Tego czegoś, co we mnie płonie

Jestem tym, który wybrał swoją ścieżkę
Jestem tym, który nie mógł wytrwać
Czuję życie wyszarpujące się ze mnie
Czuję, że gniew mnie zmienia

Zdradzony,
Czuje się tak, zniewolony
Ja naprawdę próbowałem
Wykorzystałem swój czas (x5)

O Boże, gniew mnie zmienia (x2)

Tekst piosenki:


Realize that I can never win
Sometimes feel like I have failed
Inside where do I begin
My mind is laughing at me

Tell me why am I to blame
Aren't we supposed to be the same
That's why I will never tame
This thing that's burning in me

I am the one who chose my path
I am the one who couldn't last
I feel the life pulled from me
I feel the anger's changing me

Sometimes I can never tell
If I've got something after me
That's why I just beg and plead
For this curse to leave me

Tell me why am I to blame
Aren't we supposed to be the same
That's why I will never tame
This thing that's burning in me

I am the one who chose my path
I am the one who couldn't last
I feel the life pulled from me
I feel the anger's changing me

Betrayed
I feel so, enslaved
I really tried
I did my time
I did my time
I did my time
I did my time
I did my time

I am the one who chose my path
I am the one who couldn't last
I feel the life pulled from me
I feel the anger changing me

Oh god the anger's changing me

Oh god the anger's changing me