tekstowo.pl

Kolęda - Mizerna Cicha

Tłumaczenie:


Wan, silent, stable earth,
Full heavenly glory.
Here are lying before us sleepy
In the rays of Jesus small.

Before him stood the angels in flight
I bent their knees
With hair of gold, with white wings,
Under the painted rainbow.

And here are numerous, poor people
He advises to see the Lord,
Full of inspiration, full of wonder
They fell to their knees.

Long sigh, long awaited,
Until the sky inflamed,
Hell included, the heavens opened,
The Word became flesh.

Hey, simple people God be with you guests
finite time of slavery.
He gives himself the glory in Heaven
Mir people of good will.

Tekst piosenki:


Mizerna, cicha, stajenka licha,
Pełna niebieskiej chwały.
Oto leżący, przed nami śpiący
W promieniach Jezus mały.

Przed nim anieli w locie stanęli
I pochyleni klęczą
Z włosy złotymi, z skrzydła białymi,
Pod malowaną tęczą.

I oto mnodzy, ludzie ubodzy
Radzi oglądać Pana,
Pełni natchnienia, pełni zdziwienia
Upadli na kolana.

Długo wzdychali, długo czekali,
Aż niebo rozgorzało,
Piekło zawarte, niebo otwarte,
Słowo się Ciałem stało.

Hej ludzie prości Bóg z wami gości
skończony czas niewoli.
On daje siebie chwała na Niebie
Mir ludziom dobrej woli.