tekstowo.pl

Kodaline - What It Is

Tłumaczenie:


Więc stoisz na parkingu życia
Tej nocy próbujesz pojąć swój los
Słyszysz dźwięk dochodzący z samochodowego radia
Mówiący "synu, jeśli się nie uczysz, nigdy nie będziesz wiedział"
Próbujesz odwlec dojście do momentu [idiom]
W którym po prostu zapomnisz kim jesteś
A oni powiedzą ci, że wszystko zostało zapisane w gwiazdach
Ale nie miałeś nigdy szansy spojrzeć tak daleko

Tak, to jest droga, którą to zmierza
Może umrzesz młodo, zanim się zestarzejesz
Tak, to jest ta droga
Nikt nie powie ci jak żyć

W świecie, który zmienia się co dzień
Łatwo jest się zgubić
W świecie, który nie jest takim, na jaki wygląda
Gdzie ludzie próbują kupić i sprzedać swoje sny
Gdzie ludzie próbują kupić i sprzedać swoje sny

Tak, to jest droga, którą to zmierza
Może umrzesz młodo, zanim się zestarzejesz
Tak, to jest ta droga
Nikt nie powie ci jak żyć
Nikt nie powie ci jak żyć

(To jest droga, którą to zmierza)
(Może umrzesz młodo, zanim się zestarzejesz)
(Tak, to jest ta droga)
(Nikt nie powie ci jak żyć)
(Nikt nie powie ci jak żyć)

Nikt nie powie ci jak żyć
Nikt nie powie ci jak żyć
Bo nikt nie rozumie jak to jest

Tekst piosenki:


So you're standing in the parking lot of life
And you're trying to figure out your fate tonight
And you hear a sound coming out of the car radio
Saying "son, if you don't learn, then you will never know"
So you try to drag your feet down to the bar
When you startin' to forget just who you are
And they told you it was written in the stars
But you've never had a chance to look that far

Yeah, it's just the way it goes
Maybe you die young before you're old
Yeah, it's just the way it is
Nobody's gonna tell you how to live

In a world that changes everyday,
It's easy to get lost along the way.
In a world that's never as it seems,
Where people try to buy and sell their dreams
Where people try to buy and sell their dreams

Yeah, it's just the way it goes.
Maybe you die young before you're old
Yeah, it's just the way it is.
Nobody's gonna tell you how to live.
Nobody's gonna tell you how to live.

(It's just the way it goes)
(Maybe you'll die young before you're old)
(Yeah, it's just the way it is)
(Nobody's gonna tell you how to live)
(Nobody's gonna tell you how to live)

Nobody's gonna tell you how to live.
Nobody's gonna tell you how to live.
Cause nobody understands just what it is