tekstowo.pl

KLF - Last Train To Trancentral

Tłumaczenie:


Oto o czym jest KLF
Znani także jako Słuszni Starożytni z Mumu
Co więcej - jako JAMS!

Wszyscy na pokład, wszyscy na pokład łó, łó (łó łó łó)
Dawaj chłopcze, chcesz się przejechać?
Wszyscy na pokład, wszyscy na pokład łó, łó (łó łó łó)
Ostatni pociąg do Trancentral

Dawaj chłopcze, chcesz się przejechać?
Dawaj chłopcze, chcesz się przejechać?
Rockmen Rock i Kingboy D
w ostatnim pociągu do Trancentral
Słuszni Starożytni z Mu Mu
Powrót do wagi ciężkiej
Powrót do wagi ciężkiej
Powrót do wagi ciężkiej JAMS!

Wszyscy na pokład, wszyscy na pokład łó, łó (łó łó łó)
Dawaj chłopcze, chcesz się przejechać?
Wszyscy na pokład, wszyscy na pokład łó, łó (łó łó łó)
Ostatni pociąg do Trancentral


Dawaj chłopcze, chcesz się przejechać?
Dawaj chłopcze, chcesz się przejechać?
Rockmen Rock i Kingboy D
w ostatnim pociągu do Trancentral
Słuszni Starożytni z Mu Mu
Powrót do wagi ciężkiej
Powrót do wagi ciężkiej
Powrót do wagi ciężkiej JAMS!Wszyscy na pokład, wszyscy na pokład łó, łó (łó łó łó)
Dawaj chłopcze, chcesz się przejechać?
Wszyscy na pokład, wszyscy na pokład łó, łó (łó łó łó)
Ostatni pociąg do Trancentral


Oto o czym jest KLFBez odbioru

Tekst piosenki:


This is what KLF is about
Also known as the Justified Ancients of Mu Mu
Furthermore known as the JAMS!

All aboard all aboard whoa-oh (whoo-whoo whoo-whoo)
C'mon boy, d'ya wanna ride?
All aboard all aboard whoa-oh (whoo-whoo)
Last Train to Trancentral

C'mon boy, d'ya wanna ride
C'mon boy, d'ya wanna ride
Rockman Rock and Kingboy D
on the last train to Trancentral
Justified Ancients of Mu Mu
Back with the heavyweight --
Back with the heavyweight --
Back with the heavyweight JAMS!

All aboard all aboard whoa-oh (whoo-whoo whoo-whoo)
C'mon boy d'ya wanna ride?
All aboard all aboard whoa-oh (whoo-whoo)
Last train to Trancentral

C'mon boy, d'ya wanna ride
C'mon boy, d'ya wanna ride
Rockman Rock and Kingboy D
on the last train to Trancentral
Justified Ancients of Mu Mu
Back with the heavyweight --
Back with the heavyweight --
Back with the heavyweight JAMS!

All aboard all aboard whoa-oh (whoo-whoo whoo-whoo)
C'mon boy d'ya wanna ride?
All aboard all aboard whoa-oh (whoo-whoo)
Last train to Trancentral

This is what KLF is about
Also known as the Justified Ancients of Mu Mu
Furthermore known as the JAMS!

KLF communications

All aboard all aboard whoa-oh (whoo-whoo whoo-whoo)
C'mon boy d'ya wanna ride?
All aboard all aboard whoa-oh (whoo-whoo)
Last train to Trancentral

All aboard all aboard whoa-oh (whoo-whoo whoo-whoo)
C'mon boy d'ya wanna ride?
All aboard all aboard whoa-oh (whoo-whoo)
Back with the heavyweight
Back with the heavyweight
Back with the heavyweight JAMS!

All aboard all aboard whoa-oh (whoo-whoo whoo-whoo)
C'mon boy d'ya wanna ride?
All aboard all aboard whoa-oh (whoo-whoo)
Back with the heavyweight
Back with the heavyweight
Back with the heavyweight JAMS!

MU MU!
MU MU!
MU MU!
KLF!

MU MU!
MU MU!
Back with the heavyweight
Back with the heavyweight
Back with the heavyweight JAMS!
Over and Out