tekstowo.pl

Kathy Mattea - Mary, Did You Know

Tłumaczenie:


Maryjo czy wiedziałaś, że Twój synek kiedyś kroczyć będzie po wodzie?
Maryjo czy wiedziałaś, że Twój syn ocali naszych synów i córki?
Czy wiedziałaś, że Twój syn przybył by dać Ci życie nowe?
To Dziecko, które Ty zrodziłaś niedługo „zrodzi” (zbawi) Cię.

Maryjo, czy wiedziałaś, że Twój syn przywróci wzrok ślepcowi?
Maryjo, czy wiedziałaś, że On sam uciszy sztormy?
Czy wiedziałaś, że Twój syn chodził gdzie aniołów kroki?
Kiedy całowałaś swe maleństwo to całowałaś Boga twarz.

Maryjo, czy wiedziałaś?
Maryjo, czy wiedziałaś?
Ślepi przejrzą, głusi usłyszą, umarli będą znowu żyć.
Kulawi wyskoczą, niemi głosić będą chwałę Baranka

Maryjo, czy wiedziałaś, że Twój syn to Pan wszelkich stworzeń?
Maryjo, czy wiedziałaś, że maleństwo Twe rządzić będzie narodami?
Czy wiedziałaś, że On jest bezgrzesznym Bożym Barankiem?
Śpiące w Twych ramionach Dziecię to wszechmocny JA JESTEM.

Tekst piosenki:


Mary, did you know, that your baby boy would some day walk on water?
Mary, did you know, that your baby boy would save our sons and daughters?
Did you know that your baby boy has come to make you new?
This child that you've delivered, will soon deliver you.

Mary, did you know, your baby boy will give sight to a blind man?
Mary, did you know, that your baby boy will calm a storm with His hand?
Did you know that your baby boy has walked where angels trod?
When you've kissed your little baby, then you've kissed the face of God.

Mary, did you know?
Mary, did you know?
The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again.
The lame will leap, the dumb will speak the praises of the Lamb.

Mary, did you know, that your baby boy is Lord of all creation?
Mary, did you know, that your baby boy will one day rule the nations?
Did you know that your baby boy was heaven's perfect lamb?
This sleeping child you're holding is the great "I am".