tekstowo.pl

Katarzyna Łaska - Mam tę moc

Tłumaczenie:


On the slopes of the mountains at night shining white snow,
and untouched rate continues
Kingdom lonely soul,
and the queen I am.
A bleak wind the strings storm in the heart of the game.
Although lean on, this is it does no good ...

Let no one knows,
do not betray anything.
No feelings,
from now on so you have to live.
Without words,
without dreams,
Tears do not give up ...
But the world already knows!

I have the power!
I have the power!
Kindle what is smoldering.
I have the power!
I have the power!
I'll go out and slam the door!

Everyone contrary,
this gesture I can afford!
What's the wrath of the storm?
For years, something cold embrace pushing me.

In the distance is what is great,
its magnitude loses in a moment.
Former fear that gripped his throat,
finally disappeared forever!

I'll see tonight if I have enough forces,
to climb to the top, change the fate.
I get out from behind bars as a free bird.
Oh yes ..!

I have the power!
I have the power!
Mine is the wind, taming snow.
I have the power!
I have the power!
And instead of tears there is laughter!

Finally, I
leave trail!
What's the wrath of the storm?

Power of my power ice falls on the world today.
And my soul in cold skrach towards the top of the wind.
I thought the air cuts like a crystal sword.
I will not step back ...
Do not ever look back!

I have the power!
I have the power!
With the new aurora I wake up.
I have the power!
I have the power!
There is no more then me!

Here I am!
I'll stand in the sun of the day.
What's the wrath of the storm!
For years, something cold embrace pushing me.

Tekst piosenki:


Na zboczach gór biały śnieg nocą lśni,
i nietknięty stopą trwa
Królestwo samotnej duszy,
a królową jestem ja.
Posępny wiatr na strunach burzy w sercu gra.
Choć opieram się, to się na nic zda...

Niech nie wie nikt,
nie zdradzaj nic.
Żadnych uczuć,
od teraz tak masz żyć.
Bez słów,
bez snów,
łzom nie dać się...
Lecz świat już wie!

Mam tę moc!
Mam tę moc!
Rozpalę to co się tli.
Mam tę moc!
Mam tę moc!
Wyjdę i zatrzasnę drzwi!

Wszystkim wbrew,
na ten gest mnie stać!
Co tam burzy gniew?
Od lat coś w objęcia chłodu mnie pcha.

Z oddali to co wielkie,
swój ogrom traci w mig.
Dawny strach co ściskał gardło,
na zawsze wreszcie znikł!

Zobaczę dziś czy sił mam dość,
by wejść na szczyt, odmienić los.
I wyjść zza krat, jak wolny ptak.
O tak..!

Mam tę moc!
Mam tę moc!
Mój jest wiatr, okiełznam śnieg.
Mam tę moc!
Mam tę moc!
I zamiast łez jest śmiech!

Wreszcie ja,
zostawię ślad!
Co tam burzy gniew?

Moc mojej władzy lodem spada dziś na świat.
A duszę moją w mroźnych skrach ku górze niesie wiatr.
I myśl powietrze tnie jak kryształowy miecz.
Nie zrobię kroku w tył...
Nie spojrzę nigdy wstecz!

Mam tę moc!
Mam tę moc!
Z nową zorzą zbudzę się.
Mam tę moc!
Mam tę moc!
Już nie ma tamtej mnie!

Oto ja!
Stanę w słońcu dnia.
Co tam burzy gniew?!
Od lat coś w objęcia chłodu mnie pcha.