tekstowo.pl

Katarzyna Łaska - Mam tę moc

Tłumaczenie:


The untouched snow shining on the mountainside lasts
The kingdom of the lonely soul and I am the queen here
The grim wind plays on the storm's strings in my heart
I'm trying to resist, but it's pointless

Let no one know, do not reveal anything, no feelings
This is the way you have to live from now on
No words, no dreams, don't let any tear to fall
But the world already knows!

I have this power, I have this power
I will ignite what's smoldering now
I have this power, I have this power
I'll go out and I'll slam the door behind me

Against everyone I can afford to do it!
I don't care about the storm's rage
From many years something has pushed me into the cold's embrace

Everything that's huge loses its magnitude from the distance
The old fear that squeezed my throat is forever gone at last!

I'll see tonight if I'm strong enough
To climb the top, to change the fate
Escape from the cage like a free bird
Oh yes!

I have this power, I have this power!
The wind is mine, I'll harness the snow!
I have this power, I have this power and there's joy instead of tears.

At last it's me to leave a mark!
I don't care about the storm's rage...

The might of my power strikes the world with ice today
And my souls ascends with the wind among the icy sparks
And my thought cuts the air like a crystal sword
I will not make a step back I will never look behind!

I have this power!
I have this power,
With new dawn I'll wake up.
I have this power,
I have this power,
the old me is gone!

Here I stand in the sunlight of the day
I don't care about the storm's rage...
From many years something has pushed me into the cold's embrace

Tekst piosenki:


Na zboczach gór biały śnieg nocą lśni,
i nietknięty stopą trwa
Królestwo samotnej duszy,
a królową jestem ja.
Posępny wiatr na strunach burzy w sercu gra.
Choć opieram się, to się na nic zda...

Niech nie wie nikt,
nie zdradzaj nic.
Żadnych uczuć,
od teraz tak masz żyć.
Bez słów,
bez snów,
łzom nie dać się...
Lecz świat już wie!

Mam tę moc!
Mam tę moc!
Rozpalę to co się tli.
Mam tę moc!
Mam tę moc!
Wyjdę i zatrzasnę drzwi!

Wszystkim wbrew,
na ten gest mnie stać!
Co tam burzy gniew?
Od lat coś w objęcia chłodu mnie pcha.

Z oddali to co wielkie,
swój ogrom traci w mig.
Dawny strach co ściskał gardło,
na zawsze wreszcie znikł!

Zobaczę dziś czy sił mam dość,
by wejść na szczyt, odmienić los.
I wyjść zza krat, jak wolny ptak.
O tak..!

Mam tę moc!
Mam tę moc!
Mój jest wiatr, okiełznam śnieg.
Mam tę moc!
Mam tę moc!
I zamiast łez jest śmiech!

Wreszcie ja,
zostawię ślad!
Co tam burzy gniew?

Moc mojej władzy lodem spada dziś na świat.
A duszę moją w mroźnych skrach ku górze niesie wiatr.
I myśl powietrze tnie jak kryształowy miecz.
Nie zrobię kroku w tył...
Nie spojrzę nigdy wstecz!

Mam tę moc!
Mam tę moc!
Z nową zorzą zbudzę się.
Mam tę moc!
Mam tę moc!
Już nie ma tamtej mnie!

Oto ja!
Stanę w słońcu dnia.
Co tam burzy gniew?!
Od lat coś w objęcia chłodu mnie pcha.