tekstowo.pl

Kat - Zawieszony sznur

Tłumaczenie:


Humanophobia gushes from my mouth
Scabby country
Fainty scent of dead chamber glares with evil
I spit
I vomit
I die

Labor contraction
I was supposed to rot right then
First heard fairytale
Sounded like a funeral toll
Pus was pouring from my ear

Insensate I lay faded with a dream
And there, behind a wall, a rope is hanging

Snakes of dark thoughts
Dance in nerve plexuses
When I am gone
I do not want
the cross to trample on my heart
I don't want anyone to mourn after me

Insensate I lay faded with a dream
And there, behind a wall, rope is hanging

The insurgent was tugged to the yard
The hangman tied his hands
The prisoner, while looking at the priest
Babbling something about love and salvation,
Pushed him away and stepped onto the stool
Which was kicked away from his feet

Tekst piosenki:


Człekowstręt tryska z moich ust
-parszywy kraj.
mdląca woń martwej izby bije złem.
spluwam.
rzygam.
zdycham.

rodny skurcz.
...już wtedy miałem zgnić.
-pierwsza usłyszana baśń.
brzmiała jak pośmiertny dzwon.
ropa lała mi się z ucha.

nieczuły leżę odurzony snem.
a tam, za murem, zawieszony sznur.

węże czarnych myśli.
tańczą w nerwosplotach.
...kiedy już odejdę,
nie chcę,
aby krzyż deptał po moim sercu,
nie chcę by ktoś po mnie płakał.

nieczuły leżę odurzony snem.
a tam, za murem, zawieszony sznur.

"buntownika zawleczono na podwórze.
kat wiązał mu ręce.
więzień, patrząc na kapłana,
paplającego coś o miłości i zbawieniu,
odsunął go i wszedł na schodek, który
poderwano mu spod nóg".