tekstowo.pl

Jamie Lawson - Love Finds A Way

Tłumaczenie:


[Zwrotka 1]
Na horyzoncie
Jest wyraźna linia
Pomiędzy zielenią i błękitem

Teraz zamknij swoje oczy
Niech dzień odpłynie
Zrobiłeś co mogłeś

[Refren]
Niespokojnemu umysłowi jest ciężko jest ciężej odnaleźć
Odpowiednie do powiedzenia słowa
Przez długie popołudnie słońce całowało księżyc
W delikatnym obrazie miłość odnajdzie swoją drogę

[Zwrotka2]
Poprzez beton
Poprzez gruz i pył
Kwiat wyrośnie

To jest twardy świat
By był sensowny czasami
Ale chce byś wiedział

[Refren]
Niespokojnemu umysłowi jest ciężko jest ciężej odnaleźć
Odpowiednie do powiedzenia słowa
Przez długie popołudnie słońce całowało księżyc
W delikatnym obrazie miłość odnajdzie swoją drogę

Niespokojnemu umysłowi jest ciężko jest ciężej odnaleźć
Odpowiednie do powiedzenia słowa
Przez długie popołudnie słońce całowało księżyc
W delikatnym obrazie miłość odnajdzie swoją drogę

Kiedy jesteś pozbawiony dumy, załamany wewnątrz
Na koniec dnia, miłość odnajdzie drogę
Przez długie popołudnie słońce całowało księżyc
W delikatnym obrazie miłość odnajdzie swoją drogę
Miłość odnajdzie drogę
Miłość odnajdzie drogę.

Tekst piosenki:


On the horizon
It's a fine line
Between the green and the blue

Close your eyes now
Let the day fall away
You've done all you can do

For an unquiet mind it's harder to find
The right words to say, love finds a way
In the long afternoon the sun kissed the moon
In a gentle display, love finds a way

Through the concrete
Through the rubble and dust
A flower will grow

It's a hard world
To make sense of sometimes
But I want you to know

For an unquiet mind it's harder to find
The right words to say, love finds a way
In the long afternoon the sun kissed the moon
In a gentle display, love finds a way

For an unquiet mind it's harder to find
The right words to say, love finds a way
In the long afternoon the sun kissed the moon
In a gentle display, love finds a way

When you're all out of pride, broken inside
At the end of the day, love finds a way
In the long afternoon the sun kissed the moon
In a gentle display, love finds a way
Love finds a way
Love finds a way