tekstowo.pl

Jamie Lawson - Love Finds A Way

Tłumaczenie:


[Zwrotka 1]
Na horyzoncie
Jest wyraźna linia
Pomiędzy zielenią i błękitem

Teraz zamknij swoje oczy
Niech dzień odpłynie
Zrobiłeś co mogłeś

[Refren]
Niespokojnemu umysłowi jest ciężko jest ciężej odnaleźć
Odpowiednie do powiedzenia słowa
Przez długie popołudnie słońce całowało księżyc
W delikatnym obrazie miłość odnajdzie swoją drogę

[Zwrotka2]
Poprzez beton
Poprzez gruz i pył
Kwiat wyrośnie

To jest twardy świat
By był sensowny czasami
Ale chce byś wiedział

[Refren]
Niespokojnemu umysłowi jest ciężko jest ciężej odnaleźć
Odpowiednie do powiedzenia słowa
Przez długie popołudnie słońce całowało księżyc
W delikatnym obrazie miłość odnajdzie swoją drogę

Niespokojnemu umysłowi jest ciężko jest ciężej odnaleźć
Odpowiednie do powiedzenia słowa
Przez długie popołudnie słońce całowało księżyc
W delikatnym obrazie miłość odnajdzie swoją drogę

Kiedy jesteś pozbawiony dumy, załamany wewnątrz
Na koniec dnia, miłość odnajdzie drogę
Przez długie popołudnie słońce całowało księżyc
W delikatnym obrazie miłość odnajdzie swoją drogę
Miłość odnajdzie drogę
Miłość odnajdzie drogę.

Tekst piosenki:


[Zwrotka 1]
On the horizon
It's a fine line
Between the green and the blue

Close your eyes now
Let the day fall away
You've done all you can do

[Refren]
For an unquiet mind it's harder to find
The right words to say, love finds a way
In the long afternoon the sun kissed the moon
In a gentle display, love finds a way

[Zwrotka 2]
Through the concrete
Through the rubble and dust
A flower will grow

It's a hard world
To make sense of sometimes
But I want you to know

[Refren]
For an unquiet mind it's harder to find
The right words to say, love finds a way
In the long afternoon the sun kissed the moon
In a gentle display, love finds a way

For an unquiet mind it's harder to find
The right words to say, love finds a way
In the long afternoon the sun kissed the moon
In a gentle display, love finds a way

When you're all out of pride, broken inside
At the end of the day, love finds a way
In the long afternoon the sun kissed the moon
In a gentle display, love finds a way
Love finds a way
Love finds a way