tekstowo.pl

James Blunt - Bonfire Heart

Tłumaczenie:


Twoje usta są jak rewolwer strzelający kulami w niebo.
Twoja miłość jest jak żołnierz, wierna aż do śmierci.
I patrzyłem w gwiazdy przez długi, długi czas.
Zgasiłem ogień mojego życia.
Wszyscy chcą zapłonąć, ale boją się poparzyć.
A dzisiaj jest nasza kolej.

Dni takie jak te prowadzą do nocy jak ta prowadzi do miłości jak nasza
Możesz zapalić iskrę w ognisku mojego serca.

Ludzie jak my,my nie potrzebujemy wiele.
Po prostu ktoś to zaczyna, zaczyna iskrę w naszym ognisku serca.

Ten świat staje się zimniejszy. Nieznajomi mijają.
Nikt nie oferuje ci ramienia. Nikt nie patrzy ci w oczy.
Ale ja patrzyłem na ciebie długi, długi czas.
Po prostu próbując przedrzeć się, próbując uczynić cię moją.
Wszyscy chcą zapłonąć, ale boją się poparzyć.
I dzisiaj jest nasza kolej.

Dni takie jak te prowadzą do nocy jak ta prowadzi do miłości jak nasza
Możesz zapalić iskrę w ognisku mojego serca.

Ludzie jak my, my nie potrzebujemy tak dużo.
Po prostu ktoś to zaczyna, zaczyna iskrę w naszym ognisku serca..

Ludzie jak my, my nie potrzebujemy tak dużo.
Po prostu ktoś to zaczyna, zaczyna iskrę w naszym ognisku serca.

Dni takie jak te prowadzą do nocy jak ta prowadzi do miłości jak nasza
Możesz zapalić iskrę w ognisku mojego serca.

Ludzie jak my, my nie potrzebujemy tak dużo.
Po prostu ktoś to zaczyna, zaczyna iskrę w naszym ognisku serca.

Ludzie jak my, my nie potrzebujemy tak dużo.
Po prostu ktoś to zaczyna, zaczyna iskrę w naszym ognisku serca..

Tekst piosenki:


Your mouth is a revolver firing bullets in the sky.
Your love is like a soldier, loyal till you die.
And I’ve been looking at the stars for a long, long time.
I’ve been putting out fires all my life.
Everybody wants a flame, but they don’t want to get burnt.
And today is our turn.

Days like these lead to nights like this lead to love like ours,
You light the spark in my bonfire heart.

People like us, we don’t need that much.
Just someone that starts, starts the spark in our bonfire hearts.

This world is getting colder. Strangers passing by.
No one offers you a shoulder. No one looks you in the eye.
But I’ve been looking at you for a long, long time.
Just trying to break through, trying to make you mine.
Everybody wants a flame, they don’t want to get burnt
Well today is our turn.

Days like these lead to nights like this lead to love like ours,
You light the spark in my bonfire heart.

People like us, we don’t need that much.
Just someone that starts, starts the spark in our bonfire hearts.

People like us, we don’t need that much.
Just someone that starts, starts the spark in our bonfire hearts.

Days like these lead to nights like this lead to love like ours,
You light the spark in my bonfire heart.

People like us, we don’t need that much.
Just someone that starts, starts a spark in our bonfire hearts.

People like us, we don’t need that much.
Just someone that starts, starts the spark in our bonfire hearts.