tekstowo.pl

Imagine Dragons - Demons

Tłumaczenie:


Kiedy dni są zimne,
A wszystkie karty spasowane
A święci, których widzimy
Są zrobieni ze złota

Kiedy marzenia się rozpadają,
A ci, których czcimy są najgorsi ze wszystkich
I krew powoli stygnie

Chcę ukryć prawdę,
Chcę Cię ochronić
Ale z tą bestią w środku
Nie mamy gdzie się ukryć

Nieważne czym się dzielimy
wciąż jesteśmy stworzeni z chciwości
Oto moje "przyjście Królestwa" ***
Oto moje "przyjście Królestwa"

Kiedy poczujesz moje ciepło
Spójrz w moje oczy
Tam kryją się moje demony
Tam kryją się moje demony
Nie podchodź zbyt blisko
W środku panuje mrok
Tam kryją się moje demony
Tam kryją się moje demony

Kiedy kurtyna opada
To koniec wszystkiego
Kiedy światła gasną
Grzesznicy się czołgają

W ten sposób oni kopią Twój grób
A ta maskarada
Nadejdzie, przywołując cię
Do bałaganu, który zrobiłeś

Nie chcę Cię zawieść,
Ale jestem uwiązany przez piekielne męki
Jednak to wszystko jest dla Ciebie
Nie chcę ukrywać prawdy

Nieważne co z siebie dajemy
Wciąż jesteśmy stworzeni z chciwości
Oto moje "przyjście Królestwa"
Oto moje "przyjście Królestwa"

Kiedy poczujesz moje ciepło
Spójrz w moje oczy
Tam kryją się moje demony
Tam kryją się moje demony
Nie podchodź zbyt blisko
W środku panuje mrok
Tam kryją się moje demony
Tam kryją się moje demony

Mówią, że ty sam to powodujesz
Ja mówię, że to zależy od losu
To jest splecione z moją duszą
Muszę pozwolić Ci odejść

Twoje oczy, one lśnią tak jasno
Chcę ocalić to światło
Nie mogę stąd uciec
Chyba że pokażesz mi jak

Kiedy poczujesz moje ciepło
Spójrz w moje oczy
Tam kryją się moje demony
Tam kryją się moje demony
Nie podchodź zbyt blisko
W środku jest mrok
Tam kryją się moje demony
Tam kryją się moje demony

*** Kingdom come - przyjście (Bożego) Królestwa. Oznacza koniec świata (w tym wypadku dla podmiotu lirycznego). Zwrot jest zaczerpnięty z modlitwy "Ojcze Nasz".

Tekst piosenki:


When the days are cold
And the cards all fold
And the saints we see
Are all made of gold

When your dreams all fail
And the ones we hail
Are the worst of all
And the blood's run stale

I wanna hide the truth
I wanna shelter you
But with the beast inside
There's nowhere we can hide

No matter what we breed
We still are made of greed
This is my kingdom come
This is my kingdom come

When you feel my heat
Look into my eyes
It's where my demons hide
It's where my demons hide
Don't get too close
It's dark inside
It's where my demons hide
It's where my demons hide

When the curtain's call
Is the last of all
When the lights fade out
All the sinners crawl

So they dug your grave
And the masquerade
Will come calling out
At the mess you made

Don't wanna let you down
But I am hell bound
Though this is all for you
Don't wanna hide the truth

No matter what we breed
We still are made of greed
This is my kingdom come
This is my kingdom come

When you feel my heat
Look into my eyes
It's where my demons hide
It's where my demons hide
Don't get too close
It's dark inside
It's where my demons hide
It's where my demons hide

They say it's what you make
I say it's up to fate
It's woven in my soul
I need to let you go

Your eyes, they shine so bright
I wanna save that light
I can't escape this now
Unless you show me how

When you feel my heat
Look into my eyes
It's where my demons hide
It's where my demons hide
Don't get too close
It's dark inside
It's where my demons hide
It's where my demons hide