tekstowo.pl

Hifi Banda - Otwórz oczy

Tłumaczenie:


Diox, Hades:

1. I open my eyes, I see my Universe,
It extendes pupils swallowed as a tablet.
Makes us different state, tempo, rhythm, heartbeat.
This is the inside of all Our lives tick.
I see the pain that burns in humans remains hopeful.
I feel the pain which allows me to touch the earth with Them.
I fall together with Them to get up as They.
I give a piece of heart, is a wound which does not heal.
The truth hurts, lies smells like Air Wick, but in fact
only camouflages what stinks.
Do not kill the power, because the returns, give away, give Her a new life.
Stop apologizing.
Stop require better start to notice.
Life as time passes and as We are not recycled.
Opportunity happens only once for all.
Just You, just me, just We, the whole World.

Ref. I see, feel, hear talk about It,
You open your eyes, just when You need.
And I see, feel, hear, talk about It,
You open your eyes, just when You need.
And I see, feel, hear, talk about It,
You open your eyes, just when You need.
And I see, feel, hear, talk about It,
You open your eyes, just when You need.

2. This is where the blue of concrete, and the king lost His crown,
Even when the head upturned, carrying His eyes lowered.
All black and white, nothing is colorful.
They look the same, and you, lift up your head!
Feel more than a half, external stimuli are
most disposable.
They run through the hands, You fold your hands and just deal with It themselves
reconciled to God.
Raise Your head, see more than dummies,
Plastic looks without hearts, cast from the matrix.
I'm breaking up the film for every time I catch my breath.
I talk about feelings with the World, not what is fashionable.
Do not just look to see how You look.
That's good, because We are building a common history.
Can not You hear? - Turn It up, think twice.
Look and feel Your heart becomes available.

Ref. I see, feel, hear talk about It,
You open your eyes, just when You need.
And I see, feel, hear, talk about It,
You open your eyes, just when You need.
And I see, feel, hear, talk about It,
You open your eyes, just when You need.
And I see, feel, hear, talk about It,
You open your eyes, just when You need.
[x2]

Tekst piosenki:


Diox, Hades:

1.Otwieram oczy, widzę mój Wszechświat
On rozszerza źrenice jak przełknięta tabletka
Różni nas stan, tempo, rytm, bicie serca
To od wewnątrz całe Nasze życie napędza
Widzę ból, który spala w ludziach resztki nadziei
Czuję ból co pozwala mi z Nimi dotykać Ziemi
Upadam razem z Nimi, by wstawać tak jak Oni
Oddaję kawałek serca, to rana co się nie goi
Prawda boli, kłamstwo pachnie jak Air Wick, ale tak na prawdę Tylko kamufluje to co śmierdzi
Nie zabijaj energii, bo wraca, podaj dalej, daj jej nowe życie
Przestań przepraszać
Przestań wymagać, lepiej zacznij zauważać
Życie mija jak chwila i jak My nie zawraca
Szansa się zdarza na wszystko tylko raz
Tylko Ty, tylko ja, tylko My, cały Świat

Ref. Widzę, czuję, słyszę mówię o tym
Ty otwierasz oczy, tylko gdy potrzebujesz
A ja widzę, czuję, słyszę, mówię o tym
Ty otwierasz oczy, tylko gdy potrzebujesz
A ja widzę, czuję, słyszę mówię o tym
Ty otwierasz oczy, tylko gdy potrzebujesz
A ja widzę, czuję, słyszę mówię o tym
Ty otwierasz oczy, tylko gdy potrzebujesz

2. Tu gdzie błękit z betonem, a Król zgubił koronę
Nawet gdy głowy zadarte niosą oczy opuszczone
Wszystko czarne i białe, nic nie jest kolorowe
Ich spojrzenia takie same, a Ty, podnieś głowę
Poczuj więcej niż tylko połowę, bodźce zewnętrzne są najczęściej jednorazowe
Uciekają przez ręce, Ty złóż dłonie i pogódź się ze sobą nim pojednasz się z Bogiem
Podnieś głowę, zobacz więcej niż manekiny
Plastikowe spojrzenia bez serc, lane z matrycy
Zrywam folię za każdym razem, kiedy łapię oddech
Rozmawiam o uczuciach ze Światem, nie co jest modne
Nie wystarczy spojrzeć, by dostrzec jak patrzysz
To dobrze, bo budujemy wspólną historię
Nie słyszysz? - zrób głośniej, pomyśl dwukrotnie
Zrozum i poczuj jak Twoje serce staje się wolne

Ref. Widzę, czuję, słyszę mówię o tym
Ty otwierasz oczy, tylko gdy potrzebujesz
A ja widzę, czuję, słyszę, mówię o tym
Ty otwierasz oczy, tylko gdy potrzebujesz
A ja widzę, czuję, słyszę mówię o tym
Ty otwierasz oczy, tylko gdy potrzebujesz
A ja widzę, czuję, słyszę mówię o tym
Ty otwierasz oczy, tylko gdy potrzebujesz
[x2]