tekstowo.pl

Helloween - The madness of the crowds

Tłumaczenie:


Bezduszny ten, kto polega na obietnicy
Ślepy ten, kto podąża ścieżką przyrzeczeń
Głuchy ten, kto toleruje słowa oszustwa
lecz ci, którzy pojmą prawdę wrzasną

Krzycz! Krzycz! Szaleństwo tłumów pozdrawia obłęd
Szaleństwo gry
Winny ten ze swoją cichą wiedzą
zyskujący dla siebie niewinność
Niebezpieczny ten, któremu dana była nasza wiara
Szeroka jest droga prowadząca prosto do piekła

Krzycz! Krzycz! Szaleństwo tłumów pozdrawia obłęd
Szaleństwo gry
Niebezpieczny ten, któremu dana była nasza wiara
Szeroka jest droga prowadząca prosto do piekła

Tekst piosenki:


Sightless the one who relys on promise
Blind he who follows the path of vows
Deaf he who tolerates words of deception
But they who fathom the truth bellow

Shout! Shout! hail insane
The madness of the game
Guilty the one with his silent knowledge
Exploiting innocence for himself
Dangerous he whom our faith was given
Broad is the road leading straight to hell

Shout! Shout!The madness of the crowds hail insane
The madness of the game
Dangerous he whom our faith was given
Broad is the road leading straight to hell