tekstowo.pl

Guano Apes - Close To the Sun

Tłumaczenie:


Świeciliśmy jak płomień
Skrycie, dzień i noc

Zabrałeś mnie tak wysoko
Czułam się jak w raju
Wdychałam i wydychałam cię
Spadliśmy jak spadające gwiazdy
Jakbyśmy nie byli za daleko
Jedyna droga to w dół

To było takie piękne
Przed upadkiem
Lecę zbyt blisko słońca

To było takie piękne
Przed upadkiem
Lecę zbyt blisko słońca

Byłam tak bardzo twoja,
Czułam jak Ziemia się obraca
Strzelałam tak wysoko
Musieliśmy spłonąć

To było takie piękne
Przed upadkiem
Lecę zbyt blisko
Lecę zbyt blisko słońca

Tęsknię za tobą
Tęskniącym za mną
I za wszystkim czym
Nigdy nie będziemy

Zabrałeś mnie tak wysoko
Czułam się jak w raju
Wdychałam i wydychałam cię
Spadliśmy jak spadające gwiazdy
Jakbyśmy nie byli za daleko
Jedyna droga to w dół

To było takie piękne
Przed upadkiem
Lecę zbyt blisko słońca

To było takie piękne
Przed upadkiem
Lecę zbyt blisko słońca

Byłam tak bardzo twoja,
Czułam jak Ziemia się obraca
Strzelałam tak wysoko
Musieliśmy spłonąć

Jesteś zapisany w moim sercu
Zawsze będę cię pamiętać,
Pamiętaj mnie
Razem lecz osobno
Zawsze będę cię pamiętać
Uwolniłeś mnie

To było tak bardzo (tak bardzo)

Byłam tak bardzo twoja,
Czułam jak Ziemia się obraca
Strzelałam tak wysoko
Musieliśmy spłonąć

To było takie piękne
Przed upadkiem
Lecę zbyt blisko
Lecę zbyt blisko słońca

Tekst piosenki:


We were glowing like a flame
Under cover night and day

You took me up so high
It felt like a paradise
Breathing you and breathing you out
We fell like shooting stars
Like we were not too far
Nowhere to go but down

It was so beautiful
Before the fall
I'm flying too close to the sun

It was so beautiful
Before the fall
I'm flying too close to the sun

I was so yours
I felt the earth turn
Shooting so high
We had to get burn

It was so beautiful
Before the fall
I'm flying too close
I'm flying too close to the sun

Oh I miss you
Missing me
And over things we'll
Never be

You took me up so high
It felt like a paradise
Breathing you and breathing you out
We fell like shooting stars
Like we were not too far
Nowhere to go but down

It was so beautiful
Before the fall
I'm flying too close to the sun

It was so beautiful
Before the fall
I'm flying too close to the sun

I was so yours
I felt the earth turn
Shooting so high
We had to get burn

You've written in my heart
I'll always remember you
Remember me
Together but apart
I'll always remember you
You set me free

It was so (so)

I was so yours
I felt the earth turn
Shooting so high
We had to get burn

It was so beautiful
Before the fall
I'm flying too close
I'm flying too close to the sun