tekstowo.pl

Furia - Nieżyt

Tłumaczenie:


Disease came out from the dry sea.
And came out Jesus from heven.
Jesus said to him:

"Where are you going Disease ?"

And Disease said to him:

"Here i go host,
to human head,
to dry the brain,
to break the bones,
to stun the ears,
to dazzle the eyes,
to shed the blood,
to distort the mouth,
to wither the veins,
to rack them with fiends!"

And Jesus said to him:

"Go back Disease,
go into deserts and mountains,
you will find there deer head,
you have to nest in it,
because it will withstand all,
go into rocks, because they will withstand all,
go into cold and drudgery,
because they are strong enought to withstand you,
Disease it's not your habitat,
go away from God's serf."

And Disease said to him:

"no"

Tekst piosenki:


Wyszedł Nieżyt ze suchego morza
I wyszedł Jezus z niebios.
Rzecze doń Jezus:

''Dokąd idziesz Nieżycie?''

Rzecze mu Nieżyt:

''Tu idę, Gospodynie,
W człowieczej głowie
Mózg suszyć,
Kości łamać.
Uszy ogłuszyć,
Oczy oślepić.
Krew przelewać,
Usta wykrzywiać,
Żyły umartwiać,
Biesami je męczyć.''

I rzecze mu Jezus:

''Wracaj Nieżycie,
Idź w puste góry i pustynie,
Znajdziesz tam jelenią głowę,
Zagnieźdź się w niej,
Bo ona wszystko ścierpi,
Idź w kamienie bo one wszystko ścierpią,
Zimno i znój, wszelką nędzę,
Bo One silne są to znieść.
Nieżycie, tu nie twoje siedlisko!
Odejdź od bożego kmiecia''

I rzecze mu Nieżyt:

"Nie."