tekstowo.pl

Frank Duval - Touch my soul

Tłumaczenie:


Dotknij mej duszy
w swój zawzięty sposób
Nigdy nie będę już żył w ciemności
ponownie...

Dotknij mej duszy
Uwolnij mnie
Potrzebuję Cię!

Dotknij mej duszy
Naucz mnie kochać
Kochać w sposób
taki o jakim mówią

Dotknij mej duszy
Naucz mnie, naucz mnie
kochać

Kiedy cisza przemawia
Wiem, że jesteś blisko

Haa, Potrzebuję Cię
Haa, Potrzebuję Cię
Haa, Haa, Potrzebuję Cię
Haa, Potrzebuję Cię, Haa

Moje głodne serce
Potrzebuje trochę miłości
By działać dalej
i żyć

Moje głodne serce
Potrzebuje trochę dotyku
By uświadomić sobie
Czym jest miłość

Dotknij mej duszy
Naucz mnie, naucz mnie
kochać

Kiedy cisza przemówi
Wiem, że jesteś blisko

Moje głodne serce
Potrzebuje trochę miłości
By działać dalej
i żyć

Moje głodne serce
Potrzebuje trochę dotyku
By uświadomić sobie
Czym jest miłość

Dotknij mojej duszy...

Tekst piosenki:


Touch my soul
and fierce thy way
I´ll never live in darkness
again...

Touch my soul
Release me
I need you!

Touch my soul
Teach me to love
Love has a way
a feeling they say.

Touch my soul
Teach me, teach me
to love.

When silence will speak
I know you are near.

Haa, I need you
Haa, I need you
Haa, Haa, I need you
Haa, I need you, Haa

My hungry heart
needs some love
for going on
and living

My hungry heart
needs some touch
to realise
what love is.

Touch my soul
Teach me, teach me
to love.

When silence will speak
I know you are near.

My hungry heart
needs some love
for going on
and living


My hungry heart
needs some touch
to realise
what love is.

Touch my soul...