tekstowo.pl

Farba - Chcę tu zostać

Tłumaczenie:


Everything around is changing, even you.
Our common dream is we.
Small and big problems
we will survive, it's nothing for us.
Together we will survive all,
even bad days.

I want to stay here and always be with you
even when things are going to be wrong.
I want to stay here because without you
I don't have the strength to go on living.

I want to be dying next to you and be born
Even though sometimes you hurt me, oh no no
I still forgive you.

I want to stay here and always be with you
even when things are going to be wrong.
I want to stay here because without you
I don't have the strength to go on living.

I want to stay here and always be with you
even when things are going to be wrong.
I want to stay here because without you
I don't have the strength to go on living.

Tekst piosenki:


Wszystko wokół się zmienia, nawet Ty.
Nasze wspólne marzenia to My.
Małe i duże problemy
przeżyjemy, to nic dla nas.
Razem wszystko przetrwamy,
nawet złe dni.

Chcę tu zostać i zawsze z Tobą być
nawet kiedy będzie źle.
Chcę tu zostać, bo bez Ciebie to
nie mam siły, by dalej żyć.

Chcę przy Tobie umierać i rodzić się.
Chociaż czasem mnie ranisz, o nie nie
to i tak wybaczam Ci.

Chcę tu zostać i zawsze z Tobą być
nawet kiedy będzie źle.
Chcę tu zostać, bo bez Ciebie to
nie mam siły nie mam siły, by żyć.

Chcę tu zostać i zawsze z Tobą być
nawet kiedy będzie źle.
Chcę tu zostać, bo bez Ciebie to
nie mam siły nie mam siły, by żyć.

Chcę tu zostać i zawsze z Tobą być
nawet, kiedy będzie źle.
Chcę tu zostać, bo bez Ciebie to
nie mam siły nie mam siły, by żyć.

Nie mam siły,by żyć bez Ciebieeee.