tekstowo.pl

Fancy - Flames Of Love

Tłumaczenie:


Jakim człowiekiem
Jakim człowiekiem jestem?
Próbuję iść tam, gdzie właśnie upadłem
Próbuję przełamać tajemne zaklęcie
W twoich oczach czuję płomienie miłości

Płomienie miłości
Płomienie miłości
Tonę w morzu miłości
A dość nigdy nie znaczy dość
Kiedy odnajduję siebie głęboko w twych oczach
Nieustające
Płomienie miłości

Jakim głupcem
Jakim głupcem jestem?
Szukam cieni w słońcu
Wspomnień dni, które dopiero przyjdą
W twoich oczach czuję płomienie miłości

Płomienie miłości
Płomienie miłości
Tonę w morzu miłości
A dość nigdy nie znaczy dość
Kiedy odnajduję siebie głęboko w twych oczach
Nieustające
Płomienie miłości

Poddaję się słodkiej śmierci w twych ramionach
Na fali zmysłowego życia
Dotykasz mnie tak głęboko, krzyczę
Topiąc się w płomieniach miłości

Płomienie miłości
Płomienie miłości
Tonę w morzu miłości
A dość nigdy nie znaczy dość
Kiedy odnajduję siebie głęboko w twych oczach
Nieustanne
Płomienie miłości

Tekst piosenki:


What kind of man
What kind of man am I?
I try to walk where I just fell
I try to break a secret spell
In your eyes I feel the flames of love

Flames of love
Flames of love
I'm drowning in the sea of love
And enough is never enough
When I find myself deep in your eyes
Over and over again -
Flames of love

What kind of fool
What kind of fool am I?
I look for shadows in the sun
For memories of days to come
In your eyes I feel the flames of love

Flames of love
Flames of love
I'm drowning in the sea of love
And enough is never enough
When I find myself deep in your eyes
Over and over again -
Flames of love

I surrender to sweet death in your arms
In a wave of lustful life
You touch me so deep, I cry out
Melting in the flames of love

Flames of love
Flames of love
I'm drowning in the sea of love
And enough is never enough
When I find myself deep in your eyes
Over and over again -
Flames of love