tekstowo.pl

Eyes Set To Kill - Inside The Eye

Tłumaczenie:


Nie mogę oddychać,
Ale czuje ciepło,
To ma katastrofalny wpływ na mnie,
Jestem gotowy,
Wypuść, wypuść mnie.

Lepiej być parą,
Przez wszystko i wszystkie gwiazdy,
Ten blask w twoich oczach,
Powiedz mi, uratuje cię.

Ref: Czy to to co nazywasz ciszą?
Wewnątrz oka każdej burzy
Wyrwać się, wyrwać się..
Z tej sytuacji.
Zabierz, zabierz,
Wszystkie rzeczy, które wciągają nas w dół.

Czy możemy przerwać milczenie?
Teraz chcę Ci powiedzieć wyraźnie
Nigdy nie rozumiesz mojej dobrej natury
Nie przekreślaj mnie, nie przekreślaj.

Ref: Czy to to co nazywasz ciszą?
Wewnątrz oka każdej burzy
Wyrwać się, wyrwać się..
Z tej sytuacji.
Zabierz, zabierz,
Wszystkie rzeczy, które wciągają nas w dół.

Lepiej być parą gorzkich dusz,
(Wolę walczyć o wszystko na własną rękę)
Lepiej być razem niż samemu
(Nasze różnice zbierają żniw

Lepiej być parą gorzkich dusz,
(Kiedyś znajdziesz kogoś
Kto być może da Ci to, co ja chce Ci dać)

(Ale byłem tak słaby
Zapomnij o przeszłości
To nie miało tak być
Muszę walczyć na własną ręke)

Ref: Czy to to co nazywasz ciszą?
Wewnątrz oka każdej burzy
Wyrwać się, wyrwać się..
Z tej sytuacji.
Zabierz, zabierz,
Wszystkie rzeczy, które wciągają nas w dół.

Ref: Czy to to co nazywasz ciszą?
Wewnątrz oka każdej burzy
Wyrwać się, wyrwać się..
Z tej sytuacji.
Zabierz, zabierz,
Wszystkie rzeczy, które wciągają nas w dół.

Tekst piosenki:


I can't breathe
But I take feel the heat
It takes a toll on me
I'm ready for you
Release, release me.

Better to be a pair
Through each and every stare
That glare behind your eyes
Told me to save you.

Is this what you call silence?
Inside the eye of every storm
Break away, break away
From this situation
Take away, take away
All the things that hold us down.

Can we break the silence?
Now I want you to speak clearly
Never mistake my good nature
Don't you ever cross me, ever cross me.

Is this what you call silence?
Inside the eye of every storm
Break away, break away
From this situation
Take away, take away
All the things that hold us down.

Better to be a pair of bitter souls
(I'd rather fight this all on my own)
Better to be together than alone
(Our differences are taking their toll)

Better to be a pair of bitter souls
(You'll finally find someone
Who could give you what I wish I could)

(But I've been so jaded
Forget the past
It wasn't meant to be this way
I need to fight this on my own.)

Is this what you call silence?
Inside the eye of every storm
Break away, break away
From this situation
Take away, take away
All the things that hold us down.

Is this what you call silence?
Inside the eye of every storm
Break away, break away
From this situation
Take away, take away
All the things that hold us down.