tekstowo.pl

Elton John - Candle In The Wind

Tłumaczenie:


Zegnaj Normo Jean
Chociaż nigdy cię nie poznałem
Wiem, że potrafiłaś zachować godność
Kiedy inni wokół Ciebie sie czołgali
Czołgali się z drewna
I szeptali do twego ucha
Zapędzili cię w ślepy zaułek
I zmusili byś zmieniła swoje imię

Myślę, że żyłaś
Jak świeca na wietrze
Nie wiedząc gdzie się schronić
Kiedy zaczynał padać deszcz
I oddałbym wiele, żeby moc cię poznać
Ale bylem tylko dzieckiem
Twój płomień zgasł już dawno
Twoja legenda nigdy nie umrze

Samotność była najtrudniejsza rola
Jaką przyszło ci zagrać
Hollywood stworzył gwiazdę
Ale ty musiałaś zapłacić za to cierpieniem
Nawet kiedy umarłaś
Nadal cię ścigali
A w gazetach musieli napisać
Że Marilyn znaleziono nago

Myślę, że żyłaś
Jak świeca na wietrze
Nie wiedząc gdzie się schronić
Kiedy zaczynał padać deszcz
I oddałbym wiele, żeby moc cię poznać
Ale bylem tylko dzieckiem
Twój płomień zgasł już dawno
Twoja legenda nigdy nie umrze

Żegnaj Normo Jean
Pisze to młody człowiek
Który widział w tobie coś więcej niż tylko gwiazdę
Więcej niż Marilyn Monroe

Myślę, że żyłaś
Jak świeca na wietrze
Nie wiedząc gdzie się schronić
Kiedy zaczynał padać deszcz
I oddałbym wiele, żeby moc cię poznać
Ale bylem tylko dzieckiem
Twój płomień zgasł już dawno
Twoja legenda nigdy nie umrze

Tekst piosenki:


Goodbye Norma Jean
Though I never knew you at all
You had the grace to hold yourself
While those around you crawled
They crawled out of the woodwork
And they whispered into your brain
And they set you on the treadmill
And they made you change your name

And it seems to me you lived your life
Like a candle in the wind
Never knowing who to cling to
When the rain set in
And I would have liked to have known you
But I was just a kid
Your candle burned out long before
Your legend ever did

Loneliness was tough
The toughest role you ever played
Hollywood created a superstar
But pain was the price you paid
Even when you died
Oh the press still hounded you
All the papers had to say
Was that Marilyn was found in the nude

And it seems to me you lived your life
Like a candle in the wind
Never knowing who to cling to
When the rain set in
And I would have liked to have known you
But I was just a kid
Your candle burned out long before
Your legend ever did

Goodbye Norma Jean
From the young man in the 22nd row
Who sees you as something as more than sexual
More than just our Marilyn Monroe

And it seems to me you lived your life
Like a candle in the wind
Never knowing who to cling to
When the rain set in
And I would have liked to have known you
But I was just a kid
Your candle burned out long before
Your legend ever did