tekstowo.pl

Ed Sheeran - I See Fire

Tłumaczenie:


O, zamglone oko Góry poniżej
Miej w swej pieczy dusze mych braci,
A gdyby niebo pokryło się ogniem i dymem,
Miej w swej pieczy synów Durina

Jeśli to ma się skończyć w ogniu, to powinniśmy spłonąć razem
Patrz, jak płomienie strzelają wysoko w mrok nocy
Wzywając ojca, oh, wytrwaj, a my będziemy
Patrzeć jak płomienie palą się ciemną czerwienią, oh, na górskim zboczu (wysoko)

A jeśli mamy umrzeć tej nocy, to winniśmy umrzeć razem
Wznieśmy wina kielich, po raz ostatni
Wzywając ojca, oh, przygotuj się, bo będziemy
Patrzeć, jak płomienie palą się ciemną czerwienią na górskim zboczu,
Zniszczenie wzlatuje w niebo

Ref.
Teraz widzę ogień, w środku Góry,
Widzę ogień palący drzewa
I widzę ogień trawiący dusze,
Widzę ogień, jak krew w wietrze
I będę mieć nadzieję, że mnie zapamiętasz

O, jeżeli moi ludzie polegną, to z pewnością pójdę w ich ślady
Uwięzieni w korytarzach Góry podeszliśmy zbyt blisko płomienia.
Wzywając ojca, oh, trzymaj się mocno, a będziemy
Patrzeć, jak płomienie palą się ciemną czerwienią na górskim zboczu,
Zniszczenie wzlatuje w niebo

Ref.
Teraz widzę ogień, w środku Góry,
Widzę ogień palący drzewa
I widzę ogień trawiący dusze,
Widzę ogień, jak krew w wietrze
I będę mieć nadzieję, że mnie zapamiętasz

A jeśli noc będzie płonąć, zasłonię me oczy,
Bo jeśli mrok powróci, to moi bracia zginą,
I podczas gdy niebo spada w dół - uderzyło w to samotne miasto -
I widząc ten cień padający na ziemię słyszę moich ludzi, jak krzyczą:

Ref.
Teraz widzę ogień, w środku Góry,
Widzę ogień palący drzewa
I widzę ogień trawiący dusze,
Widzę ogień, jak krew w wietrze

Widzę ogień (o, wiesz, że widziałem płonące miasto),
I widzę ogień (czuję gorąco na swojej skórze, yeah),
I widzę ogień (ogień)
I widzę ogień płonący ciemną czerwienią na zboczu Góry

Tekst piosenki:


Oh, misty eye of the Mountain below
Keep careful watch of my brothers' souls
And should the sky be filled with fire and smoke
Keep watching over Durin's sons

If this is to end in fire, then we should all burn together
Watch the flames climb high, into the night
Calling out father, oh, stand by and we will
Watch the flames burn auburn on, the mountain side (High)

And if we should die tonight, we should all die together
Raise a glass of wine, for the last time
Calling out father, oh, prepare as we will
Watch the flames burn on and on, the mountainside
Desolation comes upon the sky

Now I see fire, inside the mountain
I see fire, burning the trees
And I see fire, hollowing souls
I see fire, blood in the breeze
And I'll hope that you'll remember me

Oh, should my people fall then, surely I'll do the same
Confined in mountain halls, we got too close to the flame
Calling out father, oh, hold fast and we will
Watch the flames burn auburn on, the mountain side
Desolation comes upon the sky

Now I see fire, inside the mountain
I see fire, burning the trees
And I see fire, hollowing souls
I see fire, blood in the breeze
And I'll hope that you'll remember me

And if the night is burning, I will cover my eyes
For if the dark returns, then my brothers will die
And as the sky is falling down, it crashed into this lonely town and
with that shadow upon the ground, I hear my people screaming out (Now)

Now I see fire, inside the mountain
I see fire, burning the trees
And I see fire, hollowing souls
I see fire, blood in the breeze

I see fire (oh you know I saw a city burning out)
And I see fire (feel the heat upon my skin, yeah)
And I see fire (fire)
And I see fire burn auburn on, the mountain side