tekstowo.pl

Dignity - Icarus

Tłumaczenie:


Użył swych zdolności, by zbudować im skrzydła
Z piór i sznurów
By uciec z labiryntu, gdzie byli w potrzasku
Ikar- syn Dedala, jedyny
Z tymi skrzydłami mogli dotrzeć do słońca

Wysoko nad chmurami poszybują
To jedyna droga ponieważ
Strażnicy strzegą ziemi i mórz
Król Krety w cierpieniu

On był nieposłuszny, on był śmiały
Więc zignorował, co mu powiedziano
Synu, musisz mi obiecać, że nie polecisz zbyt wysoko
Bo słońce to kula ognia
Wosk w skrzydłach się stopi
I ty spadniesz martwy na ziemię.

Leć! - W niebo
On jest tym jednym, jedynym
Ikar, Ikar

Wysoko! - By dotknąć słońca
On jest synem Dedala
Ikar, Ikar

By zabić potwora Minotaura
Bohater ubłagał wynalazcę
Dedala i jakby to było mało
Uciekł z piękną córką
Króla Minosa, jego gniew był tak wielki
W końcu postradał zmysły.

Leć! - W niebo
On jest tym jednym, jedynym
Ikar, Ikar

Wysoko! - By dotknąć słońca
On jest synem Dedala
Ikar, Ikar

Tekst piosenki:


Used his skills to build them wings
Out of feathers and of strings
To escape the labyrinth in wich they're trapped
Icarus - the son of Deadalus the one
With these wings they would reach to the sun

High above the clouds they'll fly
That's the only way cause the
Guards are watching land and sea
King of Crete in agony

He was rebellious, he was bold
So he ignored was he was told
Son you must promise me to never fly too high
'Cause the sun is a flaming ball of fire
The wax in the wings might melt
And you'll fall dead upon the ground

Fly! - Into the sun
He is the one and only
Icarus, (Icarus)

High! - To touch the sun
He is daedalus' son
Icarus, (Icarus)

To kill the monster minotaur
The hero begged the inventor
deadalus and as if that was not enough
Did escape with the lovely daughter
Of king Minos his fury was so great
In the end he lost his mind

Fly! - Into the sun
He is the one and only
Icarus, (Icarus)

High! - To touch the sun
He is daedalus' son
Icarus, (Icarus)