tekstowo.pl

Czesław Mozil - Lód w lecie

Tłumaczenie:


And here, among the bees,
Here, where the dandelions in the midst of fields,
Here I do what snow is usually done in the summer ...

Here you drink, you want to have,
This is the body of my fries in the heat of beaches,
Divine Brown is fashionable in the world in the summer ...

And let me now do not ask nobody,
Do I may regret winter?
I know who turns to ice,
When you brush it hot. Wow!

You want to mock? You want to mock!
Want even idol rewind!
I will say no uncertain terms:
'I'm at it as a summer'!

These are nice
and heat, and cold.
With them have a potion
That would be ice.

Winter although cold weather too tempting.
But I'm in the sun I can finally become a ...
The happiest!

When I feel bad, about one dream still and dreaming.
Turns out that, yes in the shade of palm trees
And today for me boils ...

The sky is like a dream.
When you are with me here ...
Why, it is after all is a miracle,
Because there is nothing like the people,
The ice in the summer!

Tekst piosenki:


A tu, wśród pszczół,
Tu, gdzie dmuchawce pośród pól,
Tu robię to, co śnieg zwykle robi w lecie!

Tu drink - chcesz to masz!
Tu ciało me smażę w żarze plaż,
Boski brąz jest modny na świecie w lecie!

I niech mnie już nie pyta nikt,
Czy mi może zimy żal?
Już wiem w co zamienia się w lód,
Gdy muśnie go upał, łał!

Chcesz, to drwij, chcesz, to kpij!
Chcesz, to nawet bałwanem zwij!
Powiem węzłowato:
'Ja na to jak na lato'!

Ra ra ra
Da du
Ra da ra ra di da du!

Przyjemne takie są
i upał, i mróz.
Z nich mieć miksturę
To byłby luz!

Ra ta ra ta ra ta
Ra ra ra ri ry da duu!

Zima choć zimna, też kusi pogodą.
Lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się...
NAJSZCZĘŚLIWSZY!

Gdy jest mi źle, o jednym marzę wciąż i śnię.
Że wyletniam się, tak w cieniu palm
I coś we mnie wrze.

Niebo jest, jak ze snu.
Gdy jesteście przy mnie tu...
Toż to przecież jest cud,
Bo nie ma jak lód,
Lód w lecie!

( - Chyba mu powiem...
- Ani mi się waż! )

Lód w lecie!