tekstowo.pl

Bring Me The Horizon - Deathbeds

Tłumaczenie:


Oczy jak wypadek samochodowy - wiem, że nie powinienem patrzeć, lecz nie potrafię się odwrócić
Ciało jak smagnięcie batem
Solę moje rany, lecz nie potrafię wyleczyć się z tego
Co czuję do Ciebie.

Obserwuję Cię jak jastrząb
Obserwuję Cię, jakbym miał rozerwać Cię kawałek po kawałku
Czy to pożądanie kiedyś się skończy?
Czy możemy po prostu zagłodzić ten grzech?

Ten mały pocałunek który skradłaś
Podtrzymał moje serce i duszę
Jak jeleń w świetle reflektorów, spotykam swoje przeznaczenie
Nie próbuj walczyć ze sztormem - wypadniesz za burtę
A przypływ przyniesie mnie z powrotem do Ciebie

I na moim łożu śmierci, wszystko co będę widział to Ty.
Życie może opuścić moje płuca
Lecz moje serce pozostanie z Tobą.

Ten mały pocałunek który skradłaś
Podtrzymał moje serce i duszę
I jak duch w ciszy znikam
Nie próbuj walczyć ze sztormem - wypadniesz za burtę
A przypływ przyniesie mnie z powrotem do Ciebie

Fale pociągną nas w dół
Przypływ przyniesie mnie z powrotem do ciebie
Fale pociągną nas w dół
Przypływ przyniesie mnie z powrotem do ciebie
Fale pociągną nas w dół
A przypływ przyniesie mnie z powrotem do Ciebie
A przypływ przyniesie mnie z powrotem do Ciebie

Ten mały pocałunek który skradłaś
Podtrzymał moje serce i duszę
I jak duch w ciszy zanikam
Nie próbuj walczyć ze sztormem
Wypadniesz za burtę
A przypływ przyniesie mnie z powrotem do Ciebie

Ten mały pocałunek który skradłaś
Podtrzymał moje serce i duszę
Jak jeleń w świetle reflektorów, spotykam swoje przeznaczenie
Nie próbuj walczyć ze sztormem
Wypadniesz za burtę
A przypływ przyniesie mnie z powrotem do Ciebie

Tekst piosenki:


Eyes like a car crash
I know I shouldn't look but I can't turn away.
Body like a whiplash,
Salt my wounds but I can't heal the way
I feel about you.

I watch you like a hawk
I watch you like I'm gonna tear you limb from limb
Will the hunger ever stop?
Can we simply starve this sin?

That little kiss you stole
It held my heart and soul
And like a deer in the headlights I meet my fate
Don't try to fight the storm
You'll tumble overboard
Tides will bring me back to you

And on my deathbed, all I'll see is you
The life may leave my lungs
But my heart will stay with you

That little kiss you stole
It held my heart and soul
And like a ghost from the silence I disappear
Don't try to fight the storm
You'll tumble overboard
Tides will bring me back to you

The waves will pull us under
Tides will bring me back to you
The waves will pull us under
Tides will bring me back to you
The waves will pull us under
Tides will bring me back to you
Tides will bring me back to you

That little kiss you stole
It held my heart and soul
And like a ghost from the silence I disappear
Don't try to fight the storm
You'll tumble overboard
Tides will bring me back to you

That little kiss you stole
It held my heart and soul
And like a deer in the headlights I meet my fate
Don't try to fight the storm
You'll tumble overboard
Tides will bring me back to you