tekstowo.pl

Boney M. - Rivers of babylon

Tłumaczenie:


Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy
Tak, płakaliśmy, kiedy wspominaliśmy Syjon

Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy
Tak, płakaliśmy, kiedy wspominaliśmy Syjon

Kiedy nikczemni ludzie
Uprowadzili nas do niewoli
Żądali od nas pieśni
Jakże możemy śpiewać pieśń Pana w obcym kraju

Kiedy nikczemni ludzie
Uprowadzili nas do niewoli
Żądali od nas pieśni
Jakże możemy śpiewać pieśń Pana w obcym kraju

Niech słowa naszych ust i przemyślenia naszych serc
Będą akceptowane w Twoich oczach tu tej nocy

Niech słowa naszych ust i przemyślenia naszych serc
Będą akceptowane w Twoich oczach tu tej nocy

Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy
Tak, płakaliśmy, kiedy wspominaliśmy Syjon

Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy
Tak, płakaliśmy, kiedy wspominaliśmy Syjon

Nad rzekami Babilonu (Gorzkie łzy Babilonu)
Siedzieliśmy (Musicie zaśpiewać jakąś pieśń)
Tak, płakaliśmy (Zaśpiewajcie jakąś pieśń o miłości)
Kiedy wspominaliśmy Syjon (Tak tak tak tak tak)

Nad rzekami Babilonu (Twarde wędzidła Babilonu)
Siedzieliśmy (Słyszysz płacz ludzi)
Tak, płakaliśmy (Potrzebują tego?)
Kiedy wspominaliśmy Syjon (Miejcie siłę)

Tekst piosenki:


By
the rivers of Babylon, there we sat down
Ye-eah we wept, when we remembered Zion.

By the rivers of Babylon, there we sat down
Ye-eah we wept, when we remembered Zion.

When the wicked
Carried us away in captivity
Required from us a song
Now how shall we sing the lord's song in a strange land

When the wicked
Carried us away in captivity
Requiering of us a song
Now how shall we sing the lord's song in a strange land

Let the words of our mouth and the meditations of our heart
Be acceptable in thy sight here tonight

Let the words of our mouth and the meditation of our hearts
Be acceptable in thy sight here tonight

By the rivers of Babylon, there we sat down
Ye-eah we wept, when we remembered Zion.

By the rivers of Babylon, there we sat down
Ye-eah we wept, when we remembered Zion.

By the rivers of Babylon (dark tears of Babylon)
There we sat down (You got to sing a song)
Ye-eah we wept, (Sing a song of love)
When we remember Zion. (Yeah yeah yeah yeah yeah)

By the rivers of Babylon (Rough bits of Babylon)
There we sat down (You hear the people cry)
Ye-eah we wept, (They need that???)
When we remember Zion. (Ooh, have the power)